Clusteroverleg ELZ Scheldekracht uit de startblokken!

 • 12 juni 2019

De clusteroverleggen zijn uit de startblokken geschoten! Elke cluster kwam intussen al eens samen om de evolutie naar de zorgraad te bespreken.

Hierbij geven we graag de volgende data weer van de verschillende overlegmomenten:

 

Data clusteroverleg ELZ Scheldekracht

Volgende items dienen nog verder uitgediept of afgestemd te worden en staan dus op de agenda:

 • Evolutie naar de (voorlopige) Zorgraad - concrete vragen aan de cluster:
  • Werking van de cluster
  • Vertegenwoordiging in de ZR
  • Kandidaatstelling en voordracht
  • Huishoudelijk reglement en gedragscharter
 • Concrete acties / doelstellingen ELZ Scheldekracht
 • Varia

 

Meer informatie over deze clusteroverleggen (incl. verslagen) is terug te vinden op onze website via deze link.

Inschrijving voor deze bijeenkomsten kan via info@elzscheldekracht.be