Coördinerende acties rond corona in Gent

ELZ Gent en Stad Gent werken bijkomende acties uit rond corona

Een overzicht van alle coördinerende acties die de ELZ samen met de stad Gent en de partners in de Zorgraad opneemt, in de bestrijding van de covid-pandemie, kan u hieronder terugvinden. Daarnaast zijn er nog heel wat acties die partners zelf uitwerkten, vaak voor specifieke doelgroepen of buurten. De sociale regisseurs van de stad Gent hebben het beste overzicht van de lokale acties in jouw wijk. Je kan hen contacteren via deze link.

Ontdek hier de verschillende mogelijkheden/locaties waar en wanneer je je kan laten testen op het coronavirus in Gent.

Ventileren en verluchten

Algemeen advies over ventileren en verluchten in het kader van Covid-19 kan je vinden op de website van Agentschap Zorg & Gezondheid

Specifiek advies rond het ventileren en verluchten tegen COVID-19 binnen het woonzorgcentrum vindt u hier terug. 

De vuistregels rond ventileren en verluchten zijn terug te vinden op de website van Vlaams Instituut Gezond Leven. Opgelet! Een goede ventilatie is aanvullend op de andere maatregelen: mondmasker dragen, afstand houden, …

Laagdrempelige en meertalige informatie over de coronamaatregelen

De overheidsinformatie over het coronavirus is vaak moeilijk voor personen die laaggeletterd zijn, die anderstalig zijn of voor personen met een beperking. Via deze link vind je posters, infofiches en audio van de officiële corona-informatie in de landstalen van België. Ook is het merendeel van deze informatie vertaald naar verschillende vreemde talen. Op de pagina van Eerstelijnszone Gent vind je een overzicht van informatie en laagdrempelig materiaal over Covid-19.

Op de pagina van Stad Gent vind je een antwoord op de veelgestelde vragen over de maatregelen tegen het coronavirus, en de impact ervan op Gent. De info is ingedeeld in thema's.

Een team van de dienst Data en Informatie van stad Gent zal samen met een medisch expert van de Huisartsenvereniging en een medewerker van de ELZ dagelijks de corona-cijfers specifiek voor Gent monitoren en analyseren. Op deze manier houden het lokaal bestuur en de ELZ de vinger aan de pols.

Meer informatie hierover kan u hier terugvinden.

Coronavaccinatie in Gent

Het vaccinatiecentrum Gent gaat terug open op maandag 12 september 2022. Meer informatie kan je vinden op de website van Stad Gent. Momenteel nemen we geen nieuwe medische medewerkers meer aan. Indien je graag nog informatie hierover wenst kan je terecht via info@elzgent.be.

Hulp en steun bij quarantaine

Verplicht in quarantaine moeten kan best zwaar zijn, zowel mentaal als praktisch. Maak je je als professional zorgen over een kwetsbare situatie op burgerniveau? Of heeft je cliënt of patiënt hulp nodig? De quarantainecoaches staan voor hen klaar.

Quarantaine is heel belangrijk om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maar het zorgt wel voor allerlei bijkomende uitdagingen, zeker als men het financieel niet breed heeft, het Nederlands nog niet goed begrijpt of gezondheidsproblemen heeft.

Psychologische ondersteuning

Heb je als professional even nood aan een luisterend oor? Het netwerkpunt van het PAKT voorziet in psychologische ondersteuning voor hulpverleners. Meer info vind je hier