Coördinerende acties rond corona in Gent

ELZ Gent en Stad Gent werken bijkomende acties uit rond corona

Vlaanderen geeft meer autonomie aan de lokale besturen en eerstelijnszones in de bestrijding van de covid-pandemie. Eerstelijnszone Gent en Stad Gent werken samen enkele bijkomende acties uit om lokale uitbraken snel te beheersen.

Een overzicht van alle coördinerende acties die de ELZ samen met de stad en de partners in de Zorgraad opneemt, kan u hieronder terugvinden. Daarnaast zijn er nog heel wat acties die partners zelf uitwerkten, vaak voor specifieke doelgroepen of buurten. De sociale regisseurs van de stad Gent hebben het beste overzicht van de lokale acties in jouw wijk. Je kan hen contacteren via deze link.

Beschermingsmateriaal

De afgelopen maanden werden verschillende initiatieven opgezet om hulpverleners te voorzien van voldoende persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM). Om door het bos de bomen nog te blijven zien, kan u via deze link de belangrijkste initiatieven terugvinden.

Triagecentrum

De huisartsenvereniging blijft testings en klinisch onderzoek uitvoeren via het triagecentrum. Meer informatie kan u hier terugvinden.

Team "datamonitoring- en analyse"

Een team van de dienst Data en Informatie van stad Gent zal samen met een medisch expert van de Huisartsenvereniging en een medewerker van de ELZ dagelijks de corona-cijfers specifiek voor Gent monitoren en analyseren. Op deze manier houden het lokaal bestuur en de ELZ de vinger aan de pols.

Meer informatie hierover kan u hier terugvinden.

Noodplannen collectieve woonvormen

Woonzorgcentra, jeugdhulp, GGZ en de sector voor personen met een beperking zullen extra ondersteuning bieden bij uitbraken. Het covid-19 team zal via een 7/7 permanentie-systeem steeds bereikbaar zijn. Meer info te verkrijgen bij Michiel Van Lysebetten (michiel.van.lysebetten@elzgent.be)

Psychologische ondersteuning

Heb je als professional even nood aan een luisterend oor? Het netwerkpunt van het PAKT voorziet in psychologische ondersteuning voor hulpverleners. Meer info vind je hier

Laagdrempelige en meertalige informatie over de coronamaatregelen

De overheidsinformatie over het coronavirus is vaak moeilijk voor personen die laaggeletterd zijn, die anderstalig zijn of voor personen met een beperking. Via deze link vind je posters, infofiches en audio van de officiële corona-informatie in de landstalen van België. Ook is het merendeel van deze informatie vertaald naar verschillende vreemde talen.

Ook op de pagina van Stad Gent vind je een antwoord op de veelgestelde vragen over de maatregelen tegen het coronavirus, en de impact ervan op Gent. De info is ingedeeld in thema's.

Noodplannen dak- en thuislozencentra

Meer info te verkrijgen bij Leen Van Zele leen.vanzele@stad.gent

Begeleiding in kwetsbare situaties

Maak je je als professional zorgen over een kwetsbare situatie in een wijk of op burgerniveau? Wordt bijvoorbeeld de social distancing niet gerespecteerd? Is er een verkeerd mondmaskergebruik of helemaal geen mondmaskergebruik?

Meldingen hierover zijn mogelijk. Gedetailleerde informatie en contactgegevens kan u hier terugvinden.

Stand-by acties

Volgende acties kunnen opnieuw geactiveerd worden indien nodig:

  • Cohortzorg (provinciaal geregeld): vaste equipe verzorgenden en verpleegkundigen worden ingeschakeld bij de verzorging van covid-patiënten in de eerstelijn.

  • Uniforme oplijsting van capaciteit thuiszorgorganisaties: om snel hulp te verlenen kunnen indien nodig alle organisaties en zelfstandigen in Gent hun dagelijkse capaciteit aangeven.