Coördinerende acties rond corona in Gent

ELZ Gent en Stad Gent werken bijkomende acties uit rond corona

Vlaanderen geeft meer autonomie aan de lokale besturen en eerstelijnszones in de bestrijding van de covid-pandemie. Eerstelijnszone Gent en Stad Gent werken samen enkele bijkomende acties uit om lokale uitbraken snel te beheersen.

Een overzicht van alle coördinerende acties die de ELZ samen met de stad en de partners in de Zorgraad opneemt, kan u hieronder terugvinden. Daarnaast zijn er nog heel wat acties die partners zelf uitwerkten, vaak voor specifieke doelgroepen of buurten. De sociale regisseurs van de stad Gent hebben het beste overzicht van de lokale acties in jouw wijk. Je kan hen contacteren via deze link.

Ventileren en verluchten

Algemeen advies over ventileren en verluchten in het kader van Covid-19 kan je vinden op de website van Agentschap Zorg & Gezondheid

Specifiek advies rond het ventileren en verluchten tegen COVID-19 binnen het woonzorgcentrum vindt u hier terug. 

De vuistregels rond ventileren en verluchten zijn terug te vinden op de website van Vlaams Instituut Gezond Leven. Opgelet! Een goede ventilatie is aanvullend op de andere maatregelen: mondmasker dragen, afstand houden, …

De afgelopen maanden werden verschillende initiatieven opgezet om hulpverleners te voorzien van voldoende persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM). Om door het bos de bomen nog te blijven zien, kan u via deze link de belangrijkste initiatieven terugvinden.

De huisartsenvereniging blijft testings en klinisch onderzoek uitvoeren via het triagecentrum. Meer informatie kan u hier terugvinden.

De communicatiematerialen van Vlaanderen werden door Stad Gent aangepast naar de Gentse context. Je kan ze hier terugvinden.

Vanuit de Eerstelijnszone Gent nemen we graag een coördinerende rol op om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen bij personeelstekorten. Personeelsnoden kunnen gemeld worden indien u zelf geen oplossing vindt via uw reguliere kanalen (vb: bestaande samenwerkingen, functionele bindingen,…) via dit formulier.

Hier kan u een overzicht vinden van wie er allemaal bereikt wordt op welk moment.

De klassieke test op COVID-19 gebeurt met een "PCR-test", die genetisch materiaal van het virus detecteert. Dit is de meest betrouwbare test. Sinds eind 2020 zijn er ook "sneltesten" beschikbaar. 

Ben je dus op zoek naar meer informatie over sneltesten, bijvoorbeeld of deze nuttig zijn in jouw organisatie? Neem dan zeker een kijkje op volgende pagina.

Psychologische ondersteuning

Heb je als professional even nood aan een luisterend oor? Het netwerkpunt van het PAKT voorziet in psychologische ondersteuning voor hulpverleners. Meer info vind je hier

Een team van de dienst Data en Informatie van stad Gent zal samen met een medisch expert van de Huisartsenvereniging en een medewerker van de ELZ dagelijks de corona-cijfers specifiek voor Gent monitoren en analyseren. Op deze manier houden het lokaal bestuur en de ELZ de vinger aan de pols.

Meer informatie hierover kan u hier terugvinden.

In januari start België met de vaccinatie tegen het coronavirus. Als professional krijg je ongetwijfeld van burgers vragen over de COVID-vaccinatie of zit je zelf nog met vragen.

Vanuit eerstelijnszone Gent proberen we een overzicht te bieden van de belangrijkste basisinformatie, alsook interessante links en/of webinars. Het overzicht kan je hier raadplegen.

Sinds kort doet niet alleen Vlaanderen aan contactopsporing, maar wordt er ook op lokaal niveau heel wat uitgewerkt. Hoe gaat dit nu precies in z’n werk? En wordt er geen dubbel werk geleverd ten opzichte van Vlaanderen?  

We loodsen je even doorheen het overzicht

Hulp en steun bij quarantaine

Verplicht in quarantaine moeten kan best zwaar zijn, zowel mentaal als praktisch. Maak je je als professional zorgen over een kwetsbare situatie op burgerniveau? Of heeft je cliënt of patiënt hulp nodig? De quarantainecoaches staan voor hen klaar.

Quarantaine is heel belangrijk om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maar het zorgt wel voor allerlei bijkomende uitdagingen, zeker als men het financieel niet breed heeft, het Nederlands nog niet goed begrijpt of gezondheidsproblemen heeft.

Laagdrempelige en meertalige informatie over de coronamaatregelen

De overheidsinformatie over het coronavirus is vaak moeilijk voor personen die laaggeletterd zijn, die anderstalig zijn of voor personen met een beperking. Via deze link vind je posters, infofiches en audio van de officiële corona-informatie in de landstalen van België. Ook is het merendeel van deze informatie vertaald naar verschillende vreemde talen. Op de pagina van Eerstelijnszone Gent vind je een overzicht van informatie en laagdrempelig materiaal over Covid-19.

Op de pagina van Stad Gent vind je een antwoord op de veelgestelde vragen over de maatregelen tegen het coronavirus, en de impact ervan op Gent. De info is ingedeeld in thema's.