Communicatietools petitie 'Waarop wacht de Vlaamse overheid?'

 

Vele zorg- en welzijnsactoren geven aan dat de eerstelijnszones een cruciale schakel zijn in de ketting van het bestrijden en onder controle krijgen van een dergelijke crisis. Deze structuren dienen m.a.w. beter te worden uitgebouwd naar de toekomst toe. Waarop wacht de Vlaamse overheid? Lees meer hierover, teken de petitie en deel deze bezorgdheid/noodkreet binnen het eigen netwerk met de #waaropwachtdevlaamseoverheid #eerstelijnszonesvoorperspectief. Vergeet ook zeker niet de spam te bekijken, voor de bevestigingsmail! 

 

 

Waarop wacht de Vlaamse overheid

 

Voor vragen betreffende de petitie of het communicatiemateriaal kan u contact opnemen via info@elzscheldekracht.be