Consultoverzicht voor professionals

  • 2 juni 2021

Loop je als professional vast met een kind/ jongere en/of hun context op vlak van een specifiek thema rond psychisch welzijn, of wil je graag meer houvast bij het werken met een kind of jongere (en zijn context) binnen een specifiek thema waar je zelf minder affiniteit mee of kennis van hebt? 

In het overzicht themaspecifiek consult op de website van RADAR vind je per thema de partners die gratis telefonisch of online, inhoudelijk, casus-gebonden consult aan professionals bieden. Dit kan helpen in de zoektocht naar opties voor een gepast handelen, hoe je het kind/ jongere en/of hun context zelf het best kan ondersteunen. 

Consultvragen verschillen van aanmeld- of oriëntatievragen. Indien je als professional minder vertrouwd bent met het hulpverleningsaanbod geestelijke gezondheid en op zoek bent naar een gepast aanbod om naar door te verwijzenkan je terecht bij de bestaande oriëntatiefuncties. Klink hier voor meer info.