Contact-en bronopsporing in voorzieningen

Zoals jullie ondertussen ongetwijfeld weten, is een snelle en efficiënte contactopvolging cruciaal om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. De rol die het WZC hierin kan spelen mag niet onderschat worden. Om die reden willen we graag nog eens uitleggen wat onder correcte contactopvolging wordt verstaan.

  • Houd een lijst bij met de geregistreerde vaste bezoekers per bewoner, inclusief contactgegevens. Op die manier kan de tracing snel in actie schieten wanneer deze mensen verwittigd moeten worden.
     
  • Registreer consequent de datum van het laatste bezoek. Dit gebeurt bij voorkeur in hetzelfde document. Zo kan er bij een uitbraak onmiddellijk bepaald worden wie in de besmettelijke periode bij de bewoner geweest is.
     
  • Verwittig bij een uitbraak zo snel mogelijk de risico-contacten. De meeste WZC’s doen alle externe contacttracing zelf. Indien jullie daar niet toe komen, laat dit dan zeker weten aan de ELZ, zodat wij snel de nodige stappen kunnen ondernemen om jullie te ondersteunen.
     
  • Bezorg de ELZ een lijst van besmette personeelsleden (incl. start van de symptomen). Zo kunnen wij de impact van de uitbraak buiten het WZC beter inschatten en opvolgen.


We raden aan om bij een uitbraak ons meteen alle bewoners- en bezoekersgegevens te bezorgen via info@elzscheldekracht.be.  Zo kunnen wij meteen verder werken met die gegevens wanneer er in de dagen na de eerste testronde nog nieuwe besmettingen bevestigd worden en hoeven we jullie niet opnieuw lastig te vallen door die informatie op te vragen.