Contactonderzoek gestart: bestel je folders

  • 14 mei 2020

Om te vermijden dat Covid-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, voert de Vlaamse overheid vanaf deze week contactonderzoek uit. Wanneer een patiënt, cliënt, inwoner, … positief test, start dit contactonderzoek.
Om een antwoord te bieden op de vragen van de betrokkene en zijn contactpersonen over dit onderzoek, maakte de overheid een folder.

  • De digitale folder - beschikbaar in verschillende talen (o.a. Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Pools, ...) - kan je hier downloaden
  • Alle huisartsen in onze regio ontvangen via de huisartsenkring een pakket met folders in de week van 18 mei 2020. Ook de apothekers in onze regio ontvangen een pakket via hun lokaal bestuur. 
  • Wens je (extra) folders te bestellen? Dat kan via dit formulier.
     

Gebruik ook de digitale materialen 

Voor digitale bekendmaking kan je gebruik maken van: 

  • Een voorbeeldartikel voor je website, nieuwsbrief of infoblad en een voorbeeldartikel voor sociale media, dat je hier kan downloaden
  • Onderstaand verhelderend filmpje voor je website, sociale media, wachtzaalscherm, ...