Contactpersonen COVID-19 opdrachten ELZ Regio Aalst

COVID-19 contactgegevens ELZ Regio Aalst

Voor de COVID-19 opdrachten geldt er een nauwe samenwerking tussen de eerstelijnszone, de huisartsenkringen, de ziekenhuizen en coördinatoren noodplanning van de steden/gemeenten in onze zone. 

De lokale partners (welzijn, zorg, gezondheid, mantelzorg, onderwijs, werk, ...) worden zo goed als mogelijk betrokken via onze digitale kanalen en overleg.


Update 1: Back-up Dr. Inge Habex wordt vervangen door Dr. Jo Maebe. Hij is aanspreekpunt voor contact- en bronopsporing.

Zijn contactgegevens: jo.maebe@telenet.be en 0497 057 056