Mededeling


Namens het Overleg ‘Samenwerking 1e-2e lijn – regio ELZ Brugge en ELZ WE40’.


Het overleg ‘Samenwerking 1e-2elijn’ is een uitwisselingsplatform tussen hulpverleners en organisaties uit de eerstelijn en de ziekenhuizen AZ St. Jan en AZ St. Lucas. Samen streeft men naar optimalisaties in de samenwerking i.f.v. een goede patiëntenzorg over de zorggrenzen heen.


CONTACTNAME MET HET ZIEKENHUIS I.F.V. EEN VLOTTE OPNAME EN ONTSLAG


Als betrokken zorgverlener heeft u meestal een uniek zicht op de thuissituatie van uw cliënt/patiënt. We nodigen jullie uit om contact op te nemen met de sociale dienst van het ziekenhuis als uw cliënten/patiënten opgenomen zijn.


Als sociale dienst zijn we niet altijd op de hoogte van de aanwezige partners in het netwerk van onze patiënt of is de context van de thuissituatie onvoldoende gekend om de complexiteit van de zorgnood voldoende te kunnen inschatten. Wat cruciaal is voor een goede continuïteit van zorgverlening als voor een goede ontslagvoorbereiding.


Door onze kennis en ervaringen te delen, kunnen we samen de beste zorg bieden. Ons doel is werken aan een optimale communicatie tussen eerste en tweede lijn, en uw input is van groot belang om dit te bereiken.
Het motto is hier zeker wel ‘beter een telefoon te veel, dan te weinig’.


Voor AZ Sint-Lucas kan dit via tel 050 36 58 22, e-mail sociale.dienst@stlucas.be
Voor AZ Sint-Jan kan dit via 050 45 20 40 en socialedienst.brugge@azsintjan.be
Telkens via de kantooruren van maandag t/m vrijdag.


Versie: januari 2023