Conventie eerstelijnspsychologische zorg

Op 26 juli 2021 keurde het Verzekeringscomité van het RIZIV een overeenkomst goed met de netwerken geestelijke gezondheid betreffende de financiering van de psychologische functies in de eerste lijn via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Voor de Vlaamse Overheid zijn de zorgraden de belangrijkste partner in de eerstelijnsgezondheidszorg, voor de netwerken geestelijke gezondheid zijn zij de aanspreekpunten om te starten met de lokale implementatie van de twee zorgfuncties.

De zorgraad overlegt met de netwerken ggz om de conventie eerstelijnspsychologische zorg lokaal vorm te geven en te implementeren.

Bekijk hier de infosessie voor de zorgraden.