Corona en dementie: 2 belangrijke boodschappen

  • 20 maart 2020

Het expertisecentrum dementie Meander vraagt aandacht voor volgende belangrijke berichten:

Nieuwe Richtlijn!

Advies omgang met mensen met dementie met een vermoeden van Covid-19 besmetting

Door heel wat hulpverleners die werken met mensen met dementie in het woonzorgcentrum komen er vragen binnen over hoe er best wordt omgesprongen in een situatie waarbij de persoon met dementie mogelijks covid-19 besmetting heeft opgelopen. Dit zijn delicate en geen evidente beslissingen om te nemen, een weloverwogen en evaluerende aanpak is nodig. In de richtlijn (opgesteld door de stuurgroep “Ethici in de zorg”) vind je een tal van adviezen en overwegingen terug om in acht te nemen. Neem ze zeker en vast eens door. We hoeven dergelijke beslissingen niet altijd alleen te dragen, aan de hand van deze richtlijn kunnen we samen steun en kracht geven aan moeilijke situaties zoals deze.

Coronavirus, isolatie en dementie: wat leren we eruit? Oproep voor deelname aan onderzoek  

Hoewel we corona liever kwijt dan rijk zijn, moeten we ook onze kansen grijpen om te leren wat deze situatie met zich meebrengt. De leefomstandigheden en de verstrengde maatregels hebben een grote impact op onze economie en onze bevolking. Ook bij personen met dementie voelen we aan dat dit een impact zal hebben. Maar voelen is natuurlijk niet genoeg. Willen we hier echt uit leren, dan is het meten van de impact evengoed van belang. Daarom greep Dr. Kurt Segers (Neuroloog) de kans om een oproep te lanceren waarin hij vraagt aan WZC’s om mee te werken aan de meting van deze impact. Bent u geïnteresseerd en wil u graag deelnemen. Klik dan zeker verder voor meer informatie.