Corona-sneltests en corona-zelftests

  • 8 januari 2021

Corona–sneltests

Ben je bezorgd over je gezondheid (of over symptomen), dan vraag je best zo snel mogelijk advies aan je huisarts.

 

De klassieke “PCR-test” is de meest betrouwbare test om personen te testen op COVID-19, maar er is ook een toenemend aanbod van antigeen sneltesten. In welke omstandigheden deze sneltesten geschikt zijn, is duidelijk beschreven in de officiële teststrategie die op de website van Sciensano staat: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Case%20definition_Testing_NL.pdf.

Belangrijk is dat:

  • antigeen sneltesten enkel betrouwbaar zijn bij mensen met symptomen als ze worden afgenomen de eerste dagen na het ontstaan van de symptomen. Bij mensen zonder symptomen is de kans veel groter dat de test onbetrouwbaar (vals-negatief) is en dus onterecht geruststelt.
  • antigeen sneltesten moeten worden afgenomen door iemand die hiervoor is opgeleid, anders geven ze een onbetrouwbaar resultaat.
  • antigeen sneltesten nooit voldoende informatie geven om te bepalen of een quarantaine mag worden ingekort of stopgezet.
  • niet alle antigeen sneltesten goedgekeurd zijn door de overheid. Testen die niet vermeld worden in de officiële lijst van Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (https://www.fagg-afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/gezondheidsproducten/medische_hulpmiddelen_hulpstukken/covid_19/tests), zijn niet betrouwbaar.

Meer informatie over wat je van antigeen sneltesten kan verwachten, hoe betrouwbaar ze zijn en welke risico’s ze inhouden, kan je ook vinden op de website van Zorg en Gezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/sneltesten-antigeentesten.

 

 

Corona-zelftests

Als je bezorgd bent over je gezondheid (of symptomen), vraag dan eerst advies aan je huisarts.

 

Zelftesten die te koop worden aangeboden zijn meestal serologisch: via een druppeltje bloed worden antistoffen in je lichaam gedetecteerd. Deze testen geven enkel aan of je ooit besmet bent geweest, maar niet of die besmetting recent was. Ze geven dus geen informatie over hoe besmettelijk je nu bent, en ook niet of je zelf voldoende beschermd bent.

 

Soms worden ook antigeen-sneltesten aangeboden als zelftest. Deze testen moeten afgenomen door iemand die hiervoor is opgeleid, anders zijn ze niet voldoende betrouwbaar. Ze mogen dus niet als zelftest worden gebruikt.

 

Er circuleren op internet ook namaaktesten. Deze testen zijn verboden, en het gebruik ervan wordt ten stelligste afgeraden. Meer algemene overwegingen bij het nut en de risico’s van zelftesten en screenen op eigen initiatief vind je op de website over bevolkingsonderzoek: https://www.bevolkingsonderzoek.be/nl/screenen-op-eigen-initiatief/wat-is-belangrijk-bij-een-screening-op-eigen-initiatief.