Coronavaccinatie in Gent

In januari start België met de vaccinatie tegen het coronavirus. Als professional krijg je ongetwijfeld van burgers vragen over de COVID-vaccinatie of zit je zelf nog met vragen.

Hieronder geven we jou basisinformatie mee, alsook interessante links:

De vaccinatiestrategie in Gent

De vaccinatiestrategie in Gent

Fase 1A

 • De vaccinaties in de Gentse WZC verlopen vlot. 25 januari kreeg het laatste Gentse WZC zijn eerste dosis toegediend. In tussentijd werd voor alle bewoners een tweede vaccinatiemoment georganiseerd. Tegen 26 februari zouden ook alle personeelsleden gevaccineerd moeten zijn.

 • Zorginstellingen met kwetsbare populatie zullen ook nog aan bod komen vóór fase 1b. Verschillende sectoren kunnen reeds specifieke informatie terugvinden bij hun bevoegd Agentschap.
 • Vaccinatie van zorgprofessionalsDe eerstelijnsprofessionals worden momenteel gevaccineerd. De uitnodiging tot vaccinatie ontvang je via sms, mail en/of brief op domicilieadres, met daarin de mogelijkheid om een slot te boeken in het voor jou toegewezen vaccinatiecentrum. Tip: installeer je e-box op je burgerprofiel. Daar kan je je uitnodiging downloaden vanaf dat die beschikbaar is. 

Fase 1B & 2

 • Vanaf 1 maart zijn eerst de 65-plussers en de risicopatiënten aan de beurt. De selectiecriteria voor ‘risicogroepen’ (bv: wie valt onder chronisch zieken, wie valt er onder kritieke diensten) kan u hier terugvinden.
 • Hierbij kan u de uitnodigingsbrieven vinden die door de federale overheid zal gebruikt worden.

Thuis- en groepsvaccinatie

Thuisvaccinatie

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen om ook met de thuisvaccinaties (voor individuen) te starten. Dit kan gebeuren door de huisarts of hier kan het mobiele team voor ingeschakeld worden. Vanaf eind april zal gefaseerd van start gegaan worden.

Wie echt niet in het vaccinatiecentrum geraakt, kan thuis gevaccineerd worden. De huisarts zal beoordelen (conform deze criteria) of de patiënt/cliënt thuis gevaccineerd moet worden.

Je patiënt/cliënt laten vaccineren in het vaccinatiecentrum zal altijd de snelste weg zijn om gevaccineerd te worden. Als je patiënt/cliënt in staat is om naar het Vaccinatiecentrum te gaan, gaat hij/zij best in op de uitnodiging om naar het vaccinatiecentrum te komen.

De thuisvaccinaties zullen ten vroegste opgestart kunnen worden vanaf half april. We doen dit bij voorkeur met een vaccintype waarvoor maar één dosis nodig is (Johnson & Johnson). Mochten die leveringen te lang op zich laten wachten zal Gent starten met vaccintyes waar twee dosissen voor nodig zijn. Er werden ook oplossingen uitgewerkt om minder mobiele mensen alsnog naar het Vaccinatiecentrum te krijgen (bv verlaagd taxitarief). Iedereen kan gratis naar het Vaccinatiecentrum.

Indien je met vragen zit over thuisvaccinatie, verwijzen we je graag door naar onze FAQ-pagina

Groepsvaccinatie

Binnen de ELZ Gent werd gestart met de eerste groepsvaccinaties. Momenteel zijn de erkende assistentiewoningen, de kloostergemeenschappen en de VAPH-sector aan de beurt. Afhankelijk van het al dan niet aanwezig zijn van een eigen prikteam in de organisatie kunnen de vaccins worden opgehaald in het Vaccinatiecentrum of gebeurt de vaccinatie via onze mobiele equipe.

Mocht u twijfelen of uw collectief al bij ons in beeld is of wil u bekijken of uw organisatie of collectiviteit hiervoor in aanmerking kan komen, dan kunt u een mail sturen naar:

 • julie.vanbleu@elzgent.be voor alles wat te maken heeft met inhaalvaccinaties en vaccinaties van nieuwe bewoners bij WZC en collectiviteiten
 • rachel.bruijsten@elzgent.be voor alles wat te maken heeft met vaccinatie van de collectiviteit op zich of een collectiviteit die niet op de lijst staat.

Wil je ook een handje toesteken vanuit je medische achtergrond, als steward, of in de administratie? Meld je dan aan bij Eerstelijnszone Gent via onderstaande link. Opgelet: het aanmeldformulier is vernieuwd. Wie zich heeft aangemeld via het oude formulier, hoeft zich geen tweede keer aan te melden.

Vragen & antwoorden voor Gentse eerstelijnsprofessionals

 • Alle vragen en antwoorden over de coronavaccinatie en het vaccinatiecentrum in Gent kan je hier terugvinden
   
 • Alle vragen en antwoorden over werken in het Vaccinatiecentrum Gent en Beeple kan je hier terugvinden

Webinars COVID-19-vaccinatie

Krijg je als eerstelijnsprofessional vragen van burgers over de COVID-vaccins, zoals onder andere:

 • Hoe verloopt de vaccinatieontwikkeling?
 • Hoe goed beschermen de vaccins?
 • Wat zijn de bijwerkingen?
 • Mag iemand die een COVID-19 infectie heeft doorgemaakt gevaccineerd worden?
 • Wat met zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven?
 • Mogen mensen die chronische ziekten hebben, gevaccineerd worden?
 • Mogen mensen met allergie gevaccineerd worden?
 • ...

Of heb je eerder praktische vragen? Hieronder kan je links terugvinden naar specifieke deeltjes van de meest relevante webinars, alle informatie is toegespitst op professionals. Onderaan deze pagina vind je meer info die zich rechtstreeks naar burgers richt.

**NIEUW**

Info over werking vaccin:

Info over het informeren/motiveren van personeel en burgers

Info over de logistieke keten (in WZC)

Info over het registreren van de vaccins in Vaccinnet

Getuigenissen vanuit WZC

Covidvaccinatie in woonzorgcentra

Algemeen sensibiliseringsmateriaal

Rol ELZ Gent

Net zoals met de andere corona-maatregelen, helpt eerstelijnszone Gent lokaal te coördineren via haar COVID-team. De medewerkers van de ELZ zullen samen met de Stad Gent en de partners van de ELZ:

 • Zoveel mogelijk de nieuwe informatie verzamelen en de impact op het lokale terrein proberen inschatten zodat hierover gecommuniceerd kan worden.
 • De noden van partners met betrekking tot vaccinatie verzamelen (logistiek, personeel, communicatie, kwetsbare doelgroepen,…).
 • Overleg organiseren tussen verschillende partners om lokale afspraken te maken.
 • Een overzicht geven van sensibiliseringsmateriaal en mogelijkheden die derden aanbieden.
 • Helpen bij de uitbouw en operationalisering van Vaccinatiecentrum Gent.

Eerstelijnszone Gent volgt het medisch personeel op met betrekking tot het vaccinatiecentrum, in samenwerking met Randstad Medical.