Nuttige Covid-19 telefoonnummers

  • Lokaal permanentienummer ELZ Schelde-Leie: 0472/33.36.80 (Dr. Matthijs)
  • Noodnummer CAW (niet enkel Covid): 0800-13500
  • Noodnummer verpleegkundigen of zorg: 0800-11832
  • Teleonthaal Covid-angst: 106 of 1712

Algemene informatie en richtlijnen

https://www.laatjevaccineren.be/

https://www.info-coronavirus.be/nl/ (Federale overheid)

https://www.zorg-en-gezondheid.be/covid-19 (Vlaamse overheid - Agentschap Zorg en Gezondheid)

https://www.gezondheidenwetenschap.be/

Actuele cijfers

https://www.sciensano.be/nl/covid-19-cijfers

http://www.coronafacts.be/

Belangrijk om mee te delen is dat er soms kleine verschillen waar te nemen zijn tussen de cijfers die gerapporteerd worden op het federale niveau (Sciensano) en de controletoren van Agentschap Zorg en Gezondheid (enkel toegankelijk voor mSPOC en burgemeester in onze zone). Agentschap Zorg en Gezondheid geeft aan dat dit te wijten is aan problemen met de datadoorstroming (bug), verschillen in databases en timing van weergave testresultaten. De focus ligt natuurlijk op de tendens, die in beide situaties gelijklopend is.

Psychologische ondersteuning voor hulpverleners en burgers

De Covid-19-pandemie heeft een grote psychosociale impact voor iedereen, zowel voor hulpverleners als voor andere burgers. Wij geven u graag een overzicht van enkele initiatieven en diensten die hulp en ondersteuning kunnen bieden bij psychosociale problemen in deze moeilijke periode.

Tele-Onthaal

24/24u en 7/7d
106

Een gratis luisterend oor via chat of telefoon en dit op anonieme wijze.

Website: www.tele-onthaal.be

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Adentro Deinze

ma - vrij 8u30-17u
09/386.36.90

Bieden ambulante, gespecialiseerde, kwaliteitsvolle en toegankelijke hulp aan cliënten van elke leeftijdsgroep en versterken hun omgeving en organisaties.

CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk)

ma-vrij 9u-17u
0800 13 500

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn.

Eerstelijnspsychologische zorg (18 -65 j)

Klachten omtrent depressie, angst, alcoholgebruik en het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen. Kortdurend zorgaanbod van 2 x 4 sessies (kan éénmalig verlengd worden). Voorschrift arts nodig. Tarief 11,20 euro/sessie of 4 euro bij verhoogde tegemoetkoming.

Overzicht geconventioneerde klinisch psychologen in O-Vl.

ZorgSamen: veerkracht voor iedereen in zorg en welzijn

Ondersteuning bij opbouw van veerkracht, zelfzorg en zorgen voor elkaar via informatie en tips. Raadplegen van de zorgscreener: instrument dat aangeeft of het voor jou nuttig zou zijn om met een professionele hulpverlener in gesprek te gaan.

www.dezorgsamen.be

Doctors4doctors

ma-vrij 9u-17u
info@doctors4doctors.be
0800 23 460

Ondersteuning van het psychosociale welzijn van collega-artsen.

https://www.doctors4doctors.be/

Mantelzorgondersteuning

Meer dan ooit is er in deze bizarre periode aandacht en ondersteuning nodig voor mantelzorgers. Ook in COVID-tijden trachten de verschillende mantelzorgverenigingen (en enkele partners) verbonden te blijven met de doelgroep. We vestigen graag de aandacht op enkele initiatieven ter bevordering van het psychosociaal welzijn van mantelzorgers.

Alle info over mantelzorg (zowel voor mantelzorgers als voor zorgprofessionals)

www.mantelzorgers.be: een initiatief van de zes erkende Vlaamse mantelzorgverenigingen (zie hieronder) en het VIVEL (Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn), met de steun van de Vlaamse overheid.

Zojong.be

Zojong.be = onlineplatform waar jonge mantelzorgers (tot 25 jaar) tips, informatie en (h)erkenning krijgen. Er bestaat eveneens de mogelijkheid om verhalen op een veilige en anonieme manier te delen.

Mantelzorgtelefoon (bereikbaar tijdens de werkdagen en kantooruren)

De verschillende mantelzorgverenigingen hebben een mantelzorglijn beschikbaar. Mantelzorgers kunnen via deze weg vragen stellen over hun mantelzorgsituatie of kunnen deze lijn ook gebruiken om te ventileren over de zorg. Mantelzorgers hoeven geen lid te zijn van de mantelzorgvereniging om van deze service gebruik te maken.

  • Coponcho: 02/515 02 63
  • Liever Thuis LM: 02/542 87 09
  • Okra Zorgrecht: 02/246 44 30
  • Ons Zorgnetwerk: 016/24 49 49
  • Samana: 078/15 50 20
  • Steunpunt Mantelzorg: 02/515 04 42

Personeelsondersteuning

De huidige coronasituatie heeft voor velen een negatieve invloed op het personeelsbestand. Vanuit de eerstelijnszone willen we dan ook ondersteuning bieden waar nodig om het vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Hieronder vindt u de link naar een overzicht van oplossingsmogelijkheden voor voorzieningen bij gebrek aan personeel. Indien u via deze kanalen geen oplossing vindt, kunnen personeelsnoden of –ondersteuning gemeld worden via onze eerstelijnszone (info@elzscheldeleie.be).

Cascadedocument

Het cascadedocument met mogelijk te nemen acties bij gebrek aan personeel werd goedgekeurd op de taskforce COVID-19 Zorg en kan ter ondersteuning gebruikt worden in alle zorg- en welzijnsvoorzieningen indien nodig. Indien u, na het toepassen van de mogelijkheden in dit document, nog steeds geen oplossing heeft gevonden kunnen personeelsnoden of –ondersteuning gemeld worden via onze eerstelijnszone (info@elzscheldeleie.be).

Help in de zorg

Zoals aangehaald in het cascadedocument kan ook beroep gedaan worden op het platform ‘help in de zorg’ dat werd opgericht door de VDAB. Dit platform werd opgericht om de match te maken tussen personeelsnood en helpende handen. Het zorgpersoneel kan hierbij ontlast worden door ondersteunende jobs waarvoor geen specifieke zorgkwalificaties nodig zijn.