Covid-19: Eerste Lijn Barometer

  • 7 april 2020

Al gehoord van ‘COVID-19 Eerste Lijn Barometer’?

COVID-19 Eerste Lijn Barometer is een monitoringsysteem om de belasting van zorgverleners in de eerste lijn in kaart te brengen. Deze bevraging zal het mogelijk maken om knelpunten in de eerstelijnszorgverlening vroeger te detecteren en hieraan gerichte acties te kunnen koppelen.
 

Hiervoor vullen huisartsenpraktijken, triageposten, CRA’s (Coördinerende en Raadgevende artsen) van de woonzorgcentra, apotheken, en vroedvrouwenpraktijken in onze eerstelijnszone nu reeds op vaste momenten een vragenlijst in via healthdata.be of voor de huisartsen die dit wensen, via het Elektronisch Medisch Dossier. Binnenkort zullen ook thuisverpleegkundigen en diensten voor gezinszorg registreren en mogelijks volgen nog andere zorgverleners en -organisaties.
 

Op basis van de antwoorden wordt er een overzicht gemaakt van de situatie in België.

Als eerstelijnszone krijgen wij twee keer per week een zicht op de noden en behoeften (bv nood aan  bepaalde personele of andere ondersteuning, nood aan   beschermingsmateriaal, …) van deze zorgverleners in onze eerstelijnszone. Hiermee kunnen wij -in samenspraak met de beroepsgroepen- mee zoeken naar lokale en intersectorale oplossingen.
 

Behoor je tot één van deze zorgverleners? Doe dan zeker mee aan deze bevraging!
 

Meer informatie lees je op de website van het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn, VIVEL vzw.