COVID-19 en griep najaarsvaccinatie

De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan dat kwetsbare personen en wie werkt in de zorg zich in het najaar opnieuw laat vaccineren tegen COVID-19. De vaccinatie tegen COVID-19 van kinderen tussen 5 en 12 jaar in onze eerstelijnszone zal via de dienst kinderpneumologie van het UZ Gent verlopen. Er is een vaccinatiedag voorzien eind oktober, de exacte datum is nog nader te bepalen. Afspraken voor kindervaccinatie kunnen enkel via mail naar secretariaat.kinderpneumologie@uzgent.be.

Ook Zorgraad ELZ Schelde en Leie streeft naar een hoge vaccinatiegraad in haar eerstelijnszone. We willen naast kwetsbare personen daarom zeker ook zorgverleners in onze eerstelijnszone extra aanmoedigen zich te laten vaccineren. Als zorgverlener heb je veel contact met de kwetsbare doelgroep voor wie griep en covid gevaarlijk kunnen zijn. Met onderstaande brief doen we graag nog een warme oproep om je als zorgverlener deze herfst te vaccineren tegen zowel covid als griep: zo bescherm je jezelf, je patiënten , familie, collega’s en naasten!

Rol van de Zorgraad

Zorgraad Eerstelijnszone Schelde en Leie heeft de opdracht (BVR 20230831) gekregen om de gelijktijdige toediening van het COVID-19 en het griepvaccin in het kader van de Vlaamse herfstvaccinatiecampagne 2023 te faciliteren binnen het organisatienetwerk. Concreet betekent dit:

 • afstemming bevorderen tussen de betrokken eerstelijnszorgaanbieders ter bevordering van de vaccinatiecampagne;
 • via het netwerk de zorgaanbieders in samenwerking met hun beroepsverenigingen te ondersteunen .

Voor wie?

Griep- en covid vaccinatie is aanbevolen voor:

 • personen van 65 jaar en ouder
 • personen die langdurig verblijven in een zorgvoorziening, bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum
 • personen met bepaalde onderliggende gezondheidsproblemen:
  • longaandoeningen
  • leveraandoeningen
  • metabole aandoeningen zoals diabetes type 1 en 2
  • hartaandoeningen
  • neurologische aandoeningen en ernstige psychische aandoeningen zoals dementie
  • bepaalde zeldzame ziekten (waaronder het syndroom van Down).
 • alle personen met immuunstoornissen en hun gezinsleden
 • zwangere vrouwen
 • personen met obesitas (BMI > 40)
 • alle personen die in de zorgsector werken, in en buiten zorginstellingen

Ook andere personen, buiten deze doelgroep, kunnen zich laten vaccineren indien ze dit wensen. Hiervoor wordt best vooraf de huisarts geraadpleegd.

Cijfers herfstcampagne 2023 COVID 19 ELZ Schelde en Leie

(bron: Vaccinnet+ registraties tem 20.11.2023 - via Zorgatlas Vaccinatieteller)

Gemeente

% herfstprik -18J

Herfstprik -18J

Inwoners -18J

% herfstprik 18-64J

Herfstprik 18-64J

Inwoners 18-64J

% herfstprik 65+

Herfstprik 65+

Inwoners 65+

Zulte 0,80% 25 3121 14,60% 1436 9856 61,20% 1849 3023
Sint-Martens-Latem 1,00% 14 1459 17,80% 802 4498 64,70% 1489 2300
Nazareth 0,60% 13 2159 16,00% 1169 7313 61,90% 1697 2742
Deinze 0,70% 58 8551 15,20% 4067 26704 65,50% 6335 9675
De Pinte 0,90% 20 2167 19,20% 1214 6337 70,60% 1844 2612

Zoals reeds eerder werd gecommuniceerd richt de vaccinatiecampagne dit najaar zich in de eerste plaats tot wie meer kwetsbaar is: 65+, personen in een WZC, personen met onderliggende gezondheidsproblemen, … Op 15 oktober gingen we officieel van start met het vaccineren. De Woon- en zorgcentra kregen reeds half september voorrang in het vaccineren van hun bewoners.

Op vandaag zijn er in heel Vlaanderen bijna 1,4 miljoen coronavaccins geplaatst én geregistreerd. In Oost-Vlaanderen zijn dit er 321.021. In onze eerstelijnszone (Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte) werden inmiddels 21.845 personen gevaccineerd. Dit is 23,61% van de totale populatie in ELZ Schelde en Leie. De prioritaire doelgroep van de 65-plussers scoort hierin het hoogst met ruim 64% van de 65-plussers. Hiermee liggen we mooi boven het Vlaamse gemiddelde van 61% bij de 65+. (cijfers Departement Zorg en Zorgatlas)

Cijfers COVID-19 najaarsvaccinatie 2023 tem 21.11.2023

Aanpak Covid- en griepvaccinatie in ELZ Schelde en Leie

 • Het vaccineren wordt volledig georganiseerd binnen de reguliere werking van de eerste lijn.
 • Er worden geen vaccinatiecentra geopend
 • Pediatrische vaccinaties (6maand – 11 jaar) verlopen wel via pediatrische vaccinatiecentra. Voor ELZ Schelde en Leie is dit UZ Gent.
 • Er worden geen mobiel teams uitgestuurd
 • Er worden geen algemene oproepbrieven voor vaccinatie verstuurd vanuit Vlaanderen of de EZL Schelde en Leie.
 • Woon- en zorgcentra krijgen voorrang in de opstart van het vaccineren van hun bewoners (sinds half september).
 • Apotheken en huisartsen worden aanbevolen ten vroegste vanaf 15 oktober patiënten te vaccineren tegen COVID-19 en griep.
 • De vaccins tegen griep en COVID-19 zijn aparte vaccins. Ze kunnen eventueel wel op hetzelfde moment gegeven worden.
 • Of de vaccins gelijktijdig toegediend kunnen worden, hangt af van de mogelijkheden bij uw arts of apotheker bij wie de afspraak tot vaccinatie wordt gemaakt.
 • Kostprijs: Het COVID vaccin is gratis, het griepvaccin niet. Meer info: kostprijs vaccin en toediening vaccin.

Het COVID-19 vaccin is zonder voorschrift beschikbaar en moet niet worden opgehaald door de patiënt. Het influenza vaccin wordt door de patiënt zelf opgehaald bij de apotheek. Een voorschrift is niet nodig.

Wie mag vaccins toedienen?

 • Toediening door erkende vaccinatoren
 • Mogelijke vaccinatoren per doelgroep

Waar vaccineren?

 • Op Doclr vind je het overzicht van huisartsen en apotheken in eerstelijnszone Schelde en Leie die vaccineren tegen COVID en/of griep.
 • Een overzicht van de apotheken vind je ook hier.
 • Voor de pediatrische vaccinaties kan je terecht in het UZ Gent. Een afspraak maken kan via secretariaat.kinderpneumologie@uzgent.be.

Communicatie

Communicatiemateriaal

 • Vlaamse digitale campagnematerialen vind je op laatjevaccineren.be.
 • Via deze bestellink kan je als huisarts, apotheek, lokaal bestuur, voorziening, … campagnemateriaal bestellen en zo mee de boodschap om zich te laten vaccineren (tegen covid-19 en griep) verspreiden.
 • Er zijn online ook anderstalige folders beschikbaar: Frans, Engels, Arabisch, Turks en Russisch.

Wie graag enkele afgedrukte anderstalige folders wenst, geeft een seintje aan info@elzscheldeleie.be.

Sjabloon brieven

Informatie

 • Informatie over de rol van de thuisverpleegkundige in de herfstvaccinatie: klik hier
 • Informatie over de rol van de huisarts in de herfstvaccinatie: klik hier
 • Informatie over de rol van de apotheker in de herfstvaccinatie: klik hier
 • Voor specifieke vragen kan je terecht bij de medisch, farmaceutisch en verpleegkundig aanspreekpunten. Onderstaand vind je een lijst met de aanspreekpunten in eerstelijnszone Schelde en Leie
 • Vragen of problemen bij bestelling, levering, … : vaccinnet@vlaanderen.be
 • Berichtgeving voor lokale besturen en zorgverstrekkers:

Nieuws

RIZiV zorgtraject Long-COVID-19: tegemoetkoming in de kosten van zorg bij aanhoudende COVID-19-symptomen

De COVID-19-crisis veroorzaakte niet alleen veel leed onder de patiënten tijdens de acute fase van de ziekte, maar een aanzienlijk deel van deze patiënten ontwikkelde ook long-COVID-19, ook wel post-COVID-19 genoemd.

Patiënten met long-COVID hebben al recht op een tegemoetkoming voor verschillende behandelingen in de eerste lijn. Soms zijn deze behandelingen ontoereikend en is er nood aan extra verstrekkingen bij verschillende zorgverleners.

Daarom wordt vanaf 1 juli 2022 een tegemoetkoming in de eerstelijnszorg voorzien via een gepersonaliseerd zorgtraject ‘long-COVID’. Hiervoor werd een overeenkomst voor 1 jaar tussen de eerstelijnszorgverleners en de verzekeringsinstellingen afgesloten.

Sinds 1 december 2022 wordt zorg terugbetaald in het kader van neurocognitieve diagnostiek en behandeling bij neuropsychologische klachten. De patiënt kan hiervoor terecht bij een neuropsycholoog en/of ergotherapeut in eerste of tweede lijn.

De overeenkomst die startte op 1 juli 2022, liep af op 30 juni 2023. Vanaf 1 juli 2023 werd een nieuwe overeenkomst voorzien om tegemoet te blijven komen in de kosten van zorg voor mensen met aanhoudende klachten na een COVID-19-infectie. Deze nieuwe overeenkomst loopt tot 30 juni 2024.

Verdere info rond:

 • Wie heeft recht op een tegemoetkoming binnen het zorgtraject long-COVID-19?
 • Wat is een zorgtraject long-COVID
 • Wat betaalt een patiënt bij een zorgtraject long-COVID?
 • Monodisciplinair traject: u heeft hulp nodig van 1 zorgverlener
 • Multidisciplinair traject: u heeft hulp van verschillende zorgverleners
 • Hoe lang duurt een zorgtraject long-COVID-19?
 • Wat moet de huisarts doen om u deze zorg te kunnen bieden?
 • Hoe lang duurt deze overeenkomst
 • Meer informatie
 • Contacten

Via Long-COVID-19: tegemoetkoming in de kosten van zorg bij aanhoudende COVID-19-symptomen - RIZIV (fgov.be)