Covid-19: Huidig GGZ-aanbod regio ELZ Scheldekracht

Heel wat GGZ- actoren/organisaties/diensten/…  pasten hun werking aan om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en te beperken. Om de continuïteit van zorg te waarborgen, trachten we op deze pagina alle informatie over het huidige GGZ-aanbod in Eerstelijnszone Scheldekracht te bundelen.

Uiteraard blijven aanvullingen op deze pagina steeds welkom! Deze kunnen doorgegeven worden aan info@elzscheldekracht.be

Heb je het gevoel dat de informatie die jij als zorg-/welzijnsverlener hebt gegeven onvoldoende is? Heb je een ‘nietpluis’ gevoel bij je cliënt/patiënt? Verwijs de persoon dan door naar 1 van onderstaande kanalen. Vraag zeker ook na of men reeds hulpverlening ontvangt of ooit ontvangen heeft.  Indien men nog niet bekend is met een GGZ-dienstverlening, bekijk dan samen welke vorm er het best aansluit op de vraag.