COVID-19 in de thuiszorg: bekendmaking provinciale 0800 cohortzorglijn

  • 16 april 2020

De voorbije weken werd er hard gewerkt door de diensten voor gezinszorg en de thuisverpleging en het agentschap Zorg en Gezondheid om een kader te creëren voor de organisatie van cohortzorg in de thuissituatie. Er werden concrete werkingsafspraken gemaakt waarmee vanaf donderdag 16 april 2020 van start zal worden gegaan. De diensten voor gezinszorg en de thuisverpleging hebben zich zodanig georganiseerd dat ze de COVID-19 patiëntenstroom kunnen opvangen in gescheiden cohortzorg teams, waarbij een vaste equipe verzorgenden en een vaste equipe thuisverpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg en ondersteuning bij personen die besmet zijn met COVID-19 of door de huisarts al potentieel besmet  beschouwd worden.

Vanaf donderdag 16 april 2020 om 10u00 moeten nieuwe (vermoedelijk) COVID-19 positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, aangemeld worden via een provinciaal 0800-nummer. Dit nummer is 24u op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar voor zorgverleners en voorzieningen. Aanmeldingen via dit nummer zullen geregistreerd worden en vervolgens doorgegeven aan de coördinatoren van de lokale cohortteams. Zij zorgen op hun beurt voor een uitgebreide intake en planning van de zorg.

Ook schakelzorgcentra en woonzorgcentra kunnen via dit nummer hulp vragen. De geïntegreerde provinciale cohortzorgcoördinator zal de vraag beluisteren en in eerste instantie aan vraagverheldering doen. Vervolgens zal hij/zij de mogelijkheden bekijken om een team uit de gezinszorg en/of thuisverpleging ter plaatse te sturen.

0800-nummers COVID-19 cohortzorglijn:

West-Vlaanderen: 0800 11 831

Oost-Vlaanderen: 0800 11 832

Antwerpen: 0800 11 833

Limburg: 0800 11 834

Vlaams-Brabant: 0800 11 835