Covid-19 team ELZ Brugge

De zorgraden met hun netwerk hebben de opdracht gekregen om lokale besturen bij te staan in o.a. het beheersen van lokale uitbraken van COVID-19.
Daarvoor stelde Eerstelijnszone Brugge een COVID-19-team samen, met daarin een medische expert.
De coördinator van Eerstelijnszone Brugge, Claudine Verbrugghe, is de teamleader.
Het Covid-19 team overlegt en bespreekt de stand van zaken wekelijks.
De rollen van dat COVID-19-team en de medische expert staan beschreven in de leidraad voor de zorgraden.