Covid-19 team ELZ Waasland

Nood

Het bevorderen van samenwerking binnen een eerstelijnszone rond covid-19. 

Doelgroep

Alle burgers van de eerstelijnszone Waasland Noord - Oost - en in het bijzonder de kwetsbare personen in onze gemeenschap. Ook de risico-patienten, zoals mensen met obesitas, diabetes, hypertensie,… willen we extra kunnen beschermen. Daarnaast richten we ons ook naar hulpverleners om hen te ondersteunen in het wegwijs worden in het hulpverleningslandschap in tijden van covid-19.

Beoogde impact 2021

Elke inwoner van het Waasland NO is zich bewust van de overdraagbaarheid van het Corona-virus. Elke inwoner kent de richtlijnen die de regering oplegt. De geimpacteerde burger wordt goed opgevolgd - indien nodig wordt deze burger bijgestaan door een hulpverlener opdat deze burger in quarantaine gaat en verdere verspreiding tegengaat. De hulpverleners werken dienstoverschrijdend om noden (bv: personeelstekorten) op te vangen. 

Contact

elke.van.broeck@elzwaasland.be