Covid-19-team Scheldekracht

Binnen de schoot van de zorgraad, dus op het geografische niveau van de eerstelijnszone, werd een COVID-19 team Scheldekracht samengesteld om uitbraken snel en efficiënt te beheersen. Het team beschikt over voldoende expertise om een plan van aanpak te formuleren voor de verschillende vragen die een heropflakkering van COVID-19 met zich meebrengt. Zowel bestuurlijke, medische, psychosociale als preventieve vragen kunnen een antwoord krijgen in dit team. 

Onder meer twee medische experts (ook mSPOC of medische “single point of contact” genoemd) staan ter beschikking voor de eerstelijnszone. Voor alle lokale actoren geldt dat de medisch expert of mSPOC in geval van COVID-19 – gerelateerde medische of epidemiologische vragen of onzekerheid over interpretatie van cijfers het eerste aanspreekpunt is. In geval van twijfel of vragen, kan hij/zij eventueel bellen naar de artsen van het team infectieziektebestrijding, voor advies.

De medische experten van het COVID-19 team Scheldekracht zijn bereikbaar via het nummer 0474 11 03 77.

Voor alle andere COVID-gerelateerde vragen kan u de coördinatoren aanspreken.

 

Hieronder is de samenstelling van het Covid-19 team Scheldekracht terug te vinden:

Diensten gezinszorg

De Munck

Kathleen

Diensen maatschappelijk werk ziekenfondsen

Desmet

Ulrike

Verpleegkundigen

Neirynck

Kristof

Apothekers

Beirnaert

Johan

Psychologen

Props

Annie

Lokale besturen

Van Landeghem

Nathalie

WZC, voorzitter, huisarts

Galle

Kristof

Infectioloog/microbioloog AZ Sint-Lucas

Van Acker

Jos

Infectioloog/microbioloog AZ Sint-Lucas

Van Den Abeele

Anne-Marie

Huisarts, mSPOC

Truijens

Joachim

Huisarts, mSPOC

Vandenberghe

Hanneke

Mandataris FOD Volksgezondheid FGI OVL / Dienst 112

D'haene

Dominiek

Coördinator ELZ Scheldekracht

Cosyn

Liesbet

Coördinator ELZ Scheldekracht

Beddeleem

Eline