Covid-19 Vaccinatie

Vaccinatie is de belangrijkste troef om de pandemie achter ons te laten. Doe het voor jezelf, voor geliefden, familie en vrienden, voor de zorgverleners en patiënten, zodat we elkaar snel terug kunnen vastnemen en het sociale leven terug kunnen opnemen. Daarom is het belangrijk om jezelf en patiënten goed te informeren. Het Agentschap Zorg en Gezondheid helpt hier een handje bij door alle actuele en juiste informatie en campagnemateriaal over de covid-19-vaccinaties te bundelen op hun website

Vaccinatieteller ELZ Schelde Leie

De vaccinatiecentra zijn goed uit de startblokken geschoten en beginnen een versnelling hoger te schakelen: het aantal geleverde en geplaatste vaccins groeit dagelijks. 

Via de vaccinatieteller kan je de cijfers dagelijks op de voet volgen.

 

vaccinatieteller ELZ Schelde Leie

Contactgegevens vaccinatiecentrum Schelde en Leie

We maakten voor u een duidelijk overzicht met belangrijke gegevens over het vaccinatiecentrum ELZ Schelde en Leie.

Vaccinatiecentrum Schelde & Leie 

Alle 80-plussers in Vlaanderen kregen de kans om nog voor de zomer een tweede boostervaccin tegen het COVID-19 virus te krijgen. Vaccinatiecentrum Schelde en Leie gaat tijdens de zomer opnieuw in waakstand. In het najaar volgt een nieuwe vaccinatiecampagne waarbij 65-plussers, immuungecompromiteerden en mensen uit de zorgsector aanbevolen worden om een extra booster te nemen. Daarnaast krijgen de 18 tot 65-jarigen ook de mogelijkheid om zich opnieuw te laten vaccineren. 

Voor vragen en inlichtingen kan je terecht bij het callcenter op het nummer 09 381 95 30.

 

Boosterprik 12 tot 17-jarigen en personen met ernstige immuniteitsproblemen

Alle 12 tot 17-jarigen kunnen nu ook hun boosterprik krijgen in vaccinatiecentrum Schelde en Leie. Er worden geen uitnodigingen verstuurd, maar je kan een afspraak maken via het callcenter (09 381 95 30). Opgelet: minstens één van beide ouders moet een informed consent ondertekenen. Deze vind je terug op: www.laatjevaccineren.be/booster-12-17-jaar.

Vanaf deze week krijgen ook de personen met ernstige immuniteitsproblemen hun boostervaccin. Personen met een verminderde immuniteit kunnen minder beschermd zijn na hun basisvaccinatie met één of twee dosissen. Daarom kregen zij in september 2021 al een extra prik, die kan worden beschouwd als een deel van hun basisvaccinatie. Het is aanbevolen om ten vroegste na drie maanden na de laatste basisvaccinatie deze booster toe te dienen.

Wie nog geen booster of basisvaccinatie kreeg, kan nog steeds contact opnemen met het callcenter (09/381.95.30) voor een afspraak.

Hoe veilig is het vaccin voor kinderen?

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar krijgen het kindervaccin van Pfizer toegediend. Dat vaccin is uitgebreid getest op kinderen en is veilig. Waarom moeten kinderen zich laten vaccineren? Ontdek het antwoord op deze en andere veelgestelde vragen op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Graag vragen we om nog even geduld uit te oefenen indien je nog geen uitnodiging ontving. Onze medewerkers doen vol goeie moed hun uiterste best om iedereen zo snel mogelijk van hun boosterprik te voorzien. De uitnodiging gebeurt in de volgende prioritaire volgorde, zoals door de overheid bepaald: op basis van het verstrijken van de basisvaccinatie, de doelgroep en de leeftijd. Behoor je tot de reeds gevaccineerde doelgroepen en heb je nog geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met het callcenter (09 381 95 30).

Wijziging minimumtermijn Pfizer en Moderna

De minimumtermijn tussen een tweede prik van Pfizer en Moderna en de boosterprik is ingekort van zes naar vier maanden. Om deze reden wordt de vaccinatiecampagne versneld: alle 18 plussers krijgen voor eind januari een afspraak. Het heeft geen zin om het callcenter te bellen vooraleer je een uitnodiging hebt ontvangen. De uitnodigingen gebeuren op leeftijd.

Is mijn uitnodiging onderweg? Dit kan u bekijken via www.myhealthviewer.be of www.mijngezondheid.belgie.be

Meer info? Bekijk dan de FAQ op www.laatjevaccineren.be of onze website voor bijkomende info over het vaccinatiecentrum. 

Boostervaccinaties in ELZ Schelde-Leie

Vaccinatiecentrum Schelde & Leie streeft ernaar om tegen eind dit jaar alle 65-plussers, zorgverstrekkers en personen die AstraZeneca (2e prik minstens 4 maanden geleden) of Johnson & Johnson (1 prik, minstens 2 maanden geleden) kregen van een boosterprik te voorzien. De verschillende snelheden tussen de vaccinatiecentra in Vlaanderen zijn voor een belangrijk deel te wijten aan organisatorische redenen zoals sluiting en verhuis van het centrum. Vaccinatiecentrum Schelde-Leie diende om deze reden ook een drietal weken te sluiten en is sinds 17 november opnieuw succesvol uit de startblokken geschoten.
Om de achterstand bij te benen en aan de vooropgestelde doelstelling te voldoen, schakelde ons vaccinatiecentrum een versnelling hoger: het aantal geplaatste vaccins per uur en het aantal prikmomenten nemen toe.

De uitnodiging gebeurt in de volgende prioritaire volgorde, zoals door de overheid bepaald: op basis van het verstrijken van de basisvaccinatie, de doelgroep en de leeftijd.
 

Wat kan ik doen als ik tot bovenstaande doelgroepen behoor en nog geen uitnodiging heb ontvangen?

Behoor je tot de zorgverstrekkers en heb je nog geen uitnodiging ontvangen? Er bestaat sinds kort een mogelijkheid om je als zorgverstrekker te registreren voor een prioritaire boosterprik. De betrokken zorgverleners worden nadien uitgenodigd in het vaccinatiecentrum van domicilie na het verlopen van de termijnen (Pfizer/Moderna 6m, AZ 4m, J&J 2m). Zorgaanbieders kunnen zich opgegeven voor prioritaire vaccinatie tot eind januari. Dit geldt enkel voor een boostervaccinatie, en niet voor een basisschema.
 
Behoor je tot de 65-plussers en heb je nog geen uitnodiging ontvangen? Graag vragen we om nog even geduld uit te oefenen indien je nog geen uitnodiging ontving. Onze medewerkers doen vol goeie moed hun uiterste best om iedereen zo snel mogelijk van hun boosterprik te voorzien.

Werd jij gevaccineerd met AstraZeneca (2 prikken, 2e prik minstens 4 maanden geleden) of Johnson & Johnson (1 prik, minstens 2 maanden geleden) en woon je in Deinze, Zulte, Nazareth, De Pinte of Sint-Martens-Latem? Dan kom je in aanmerking voor een boosterprik voor het einde van het jaar en kan je jouw afspraak boeken via het callcenter (09 381 95 30).
 
Het callcenter is geopend van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14 tot 17u.
Het kan erg druk zijn in het callcenter door het grote aantal vragen en uitnodigingen. 

Reizen en covid-19: coronacertificaat

Wil je binnen de Europese unie reizen, dan kan je een coronacertificaat aanvragen. Wie gevaccineerd is, recent een negatieve COVID-test aflegde of is hersteld na een positieve COVID-test, kan vanaf 1 juli met het certificaat aantonen dat hij/zij ‘covid safe’ is om te reizen.

Dit certificaat met QR-code is te downloaden via de website MijnGezondheid of de mobiele CovidSafeBE-app en kan zowel digitaal als op papier gebruikt worden. Het is belangrijk om je steeds voordien goed te informeren over de regels en voorwaarden die gelden in het betrokken land.  Dit kan via https://diplomatie.belgium.be/nl of https://reopen.europa.eu/nl.

Alle actuele informatie over reizen en testen kan u terugvinden via Zorg en Gezondheid

Help mee om de meest kwetsbaren in onze zone te bereiken voor vaccinatie

Heb je weet van kwetsbare groepen of moeilijk te bereiken doelgroepen in deze vaccinatiecampagne? Signaleer het aan onze populatiemanager Christoph Cnockaert (0494/20 57 81). Als professionele zorg of welzijnswerkers ben je een sleutelfiguur in het sensibiliseren van kwetsbare groepen. Samenwerking is de sleutel om een vaccinatiegraad van 70 procent te behalen.

Benieuwd naar de rol van onze populatiemanager? Neem hier een kijkje.

Wat met het plannen van vakantie, werk en het verder volgen van de coronamaatregelen?

Ook de tweede vaccindosis is belangrijk voor een volledige en langdurige bescherming, sla deze niet over. Hou daarom bij het plannen van een vakantie of reis naar het buitenland rekening met jouw afspraken voor vaccinaties. Je bent best volledig gevaccineerd voor je vertrekt. Kan je toch niet wachten? Plan je reis dan tussen twee vaccindosissen, maar zorg dat je tijdig terug bent voor de tweede dosis. Die kan namelijk niet uitgesteld worden.  Meer lezen op laatjevaccineren.be.

Professioneel actieve mensen met een drukke agenda hebben het recht de werkplek te verlaten om hun vaccin te komen ontvangen. Je vaccinatiekaartje geldt als bewijs. Probeer dus zoveel mogelijk overdag te komen als je daartoe uitgenodigd wordt.

Blijf ook na vaccinatie de coronamaatregelen volgen, zowel voor de eigen veiligheid als voor anderen. Pas als meer dan 70 van de bevolking is gevaccineerd, zullen we weer controle hebben over het virus en de verspreiding ervan.

Kreeg je nog geen uitnodiging en behoort u tot de huidige doelgroep? Neem dan eerst een kijkje op ‘Mijn Burgerprofiel’. Kan u daar geen uitnodiging terugvinden? Neem dan verder contact op met het vaccinatiecentrum

Risicopatiënten richten zich best tot hun huisarts

Ga na of er onder uw patiënten personen zijn die behoren tot de groep van risicopatiënten (zie onder) en daardoor in aanmerking komen voor vroegere vaccinatie.

De lijsten met risicopatiënten worden opgesteld door de huisartsen (en mutualiteiten). Het opladen van deze lijsten met risicopatiënten kan ten vroegste vanaf 2 april. Vanaf 5 april is er de mogelijkheid dat patiënten hun ziekenfonds contacteren om te informeren of ze op de lijst van risicopatiënten staan. 

Daarnaast wordt ook de mogelijkheid voorzien dat patiënten via MyHealthviewer kunnen nakijken of ze op de lijst met risicopatiënten staan. Sommige patiënten zullen echter uit de boot vallen doordat zij niet met al hun aandoeningen gekend staan bij hun huisarts (via het globaal medisch dossier). Motiveer ook uw patiënten, achterban, familie en/of vrienden om hun huisarts te contacteren indien zij in aanmerking zouden komen.

Lijst risicopatiënten ->

Vaccinatie 65-plussers

Vanaf 22 maart starten we met de vaccinaties van de 65-plussers, te beginnen met de oudsten.  Deze data zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de regio, het aantal geleverde vaccins en het type vaccin.  

We merken dat een aantal bezorgdheden en vragen geregeld terugkomen vanuit deze doelgroep.  Als zorg- of welzijnsprofessional ben je een belangrijke schakel in dit proces en kan je op een eenvoudige wijze deze doelgroep mee helpen ondersteunen met het verschaffen van onderstaande informatie.  Help deze informatie mee te verspreiden naar uw achterban, collega’s en vooral naar uw patiënten die 65+ zijn en met deze vragen kampen.  Op die manier kunnen ook zij op een eenvoudige wijze de weg naar ons vaccinatiecentrum vinden voor een maximale bescherming.

Hoe kan ik mijn afspraak bevestigen of aanpassen?
Hoe bereik ik het vaccinatiecentrum?
Is het vaccinatiecentrum toegankelijk voor rolstoelpatiënten?
Mag mijn mantelzorger mee?
Wat breng ik mee naar het vaccinatiecentrum?
In welk geval kan ik thuis gevaccineerd worden?

Nuttige links

Interessante webinars die te herbekijken zijn:

 

  • Webinar ‘communiceren en sensibiliseren over Covid-19 maatregelen en vaccinaties’ - Logo Gezond+

  https://www.youtube.com/watch?v=rKGuntop7OQ&list=PLIKEIJKIXFNXOwaAlkRw6Cm8tEtTyjyXA&index=2

  • Webinar 'communiceren rond Covid-19-vaccinaties met behulp van de brainstormkit' - Vlaamse logo's en Vlaams Instituut Gezond Leven

 Webinar: Communiceren rond COVID-19-vaccinaties met behulp van de brainstormkit - 9 februari 2021 - YouTube

  • Webinar voor communicatieprofessionals

 Webinar Vaccinatie-communiatie - 15 maart 2021 - YouTube

  • Webinar 'motiverend communiceren met je patiënten/cliënten over vaccinatie'

 Webinar: Motiverend communiceren met je patiënten/cliënten over vaccinatie - 15 maart '21 - DEEL 1 - YouTube

 Webinar: Motiverend communiceren met je patiënten/cliënten over vaccinatie (15 maart '21) - DEEL 2 - YouTube

  • Webinar voor vaccinatoren en directies uit WZC - Agentschap Zorg en Gezondheid

https://www.youtube.com/watch?t=405&v=__SX_q8We0g&feature=youtu.be

  • Webinar voor WZC-medewerkers - Agentschap Zorg en Gezondheid

https://www.youtube.com/watch?t=292&v=paclUxm56Bs&feature=youtu.be

  • Webinar met Prof. Pierre Van Damme over vaccinatie (campagne) – Domus Medica

https://www.domusmedica.be/kennisdomein/kringen/kringvergade...

  • Webinar met Dr. S. Callens, Pr. I. Roels en Maarten Vansteenkiste – UZ Gent

https://www.youtube.com/watch?v=EZDwHasnU3k&feature=youtu.be