Volgens de recente informatie van het agentschap zorg start op 15 september de Covid-19 vaccinatiecampagne in de rusthuizen. Nadien volgen de kwetsbare groepen en de 65-plussers. De campagne eindigt op 31 oktober.

Covid-19 vaccinatie

De griepvaccinatiecampagne start pas op 15 oktober. Er zullen dus voor de meeste mensen twee aparte vaccinatiemomenten zijn. Er bestaat ook nog geen vaccin voor Covid en griep samen, beide vaccins mogen wel op hetzelfde moment toegediend worden. Covidvaccinatie zal niet meer gebeuren in vaccinatiecentra maar in de eerste-lijn namelijk door huisartsen, apothekers en thuisverpleegkundigen.