COVID-19-vaccinatie eerstelijnsprofessionals

Na de woonzorgcentra kwamen het personeel van de ziekenhuizen en de eerstelijnsprofessionals aan de beurt. In eerstelijnszone Scheldekracht gingen we op dinsdag 23 februari van start met de vaccinaties.

Vragen

Nu pas gestart als zorg- of hulpverlener die in aanmerking zou komen voor prioritaire vaccinatie?

Als je in aanmerking denkt te komen, kan je jouw gegevens (voornaam, naam, gsm-nummer, rijksregisternummer en woonplaats) doorgeven aan onze populatiemanager Peter Dendooven via peter.dendooven@elzscheldekracht.be. Voeg ook een "bewijs" van tewerkstelling in bijlage toe. Hij zal je (eventuele) vaccinatie verder opvolgen.

Andere vragen omtrent de vaccinatie van eerstelijnsprofessionals? 

Contacteer Peter Dendooven, onze populatiemanager voor onze lokale vaccinatiestrategie.

Prioriteiten binnen de eerste lijn

Vaccinatie in de vaccinatiecentra