COVID-19-vaccinatie van woonzorgcentra

Voor de (simultane) toediening aan de bewoners en personeel in de WZC zijn de samenwerkingsverbanden tussen WZC en algemeen ziekenhuis (of ziekenhuisnetwerk) van groot belang. Omwille van de specifieke vereisten (vaccin dient op -70° bewaard te worden) zijn de vaccins aan de ziekenhuisapotheker geleverd en daar voorbereid en getransporteerd naar de rusthuizen in de omgeving, dan wel zo mogelijk rechtstreeks geleverd aan de WZC.

13 ziekenhuizen over heel Vlaanderen spelen een rol als verdeelcentrum. Zij worden ook wel de hub-ziekenhuizen genoemd. In Gent neemt het UZ Gent en Jan Palfijn deze rol op zich.

Eerstelijnszone Scheldekracht staat in contact met de ziekenhuizen, de directies van de woonzorgcentra en de Coördinerend Raadgevende Artsen om afspraken te maken en te helpen ondersteunen.

In de hele vaccinatiestrategie volgen verschillende opeenvolgende stappen elkaar naadloos*:

  1. Opslag van de vaccins in hubs
  2. Woonzorgcentra geven de benodigde aantallen door
  3. Het ziekenhuis ontdooit de vaccins: vanaf dan zijn deze nog enkele dagen houdbaar
  4. De vaccins zullen tot bij de woonzorgcentra gebracht worden, inclusief al het benodigde materiaal voor toediening
  5. Toediening gebeurt in de woonzorgcentra
    1. De vaccins zitten in flacons. In 1 flacon zitten vijf dosissen van het vaccin die na enkele voorbereidende handelingen toegediend kunnen worden.
    2. De woonzorgcentra krijgen duidelijke richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid om zich te organiseren om het vaccin toe te dienen
  6. Na 21 dagen is het tijd voor de toediening van de tweede dosis

*Deze informatie is specifiek van toepassing op het Pfizer BioNTech vaccin.