COVID-19-werking ELZ WE40

Opdracht ELZ WE40 m.b.t. COVID-19

Eerstelijnszone WE40 heeft drie belangrijke opdrachten: beheersen van uitbraken, solidariseren van het aanbod en sensibiliseren van de populatie en zorgaanbieders.

Daarnaast hebben de eerstelijnszones een rol in het vaccinatiegebeuren.

COVID-team

Eerstelijnszone WE40 heeft een COVID-team opgericht. Het covid-team is samengesteld met partners vanuit diverse achtergronden/sectoren.

Hieronder een overzicht van de vertegenwoordigers in het covid-team van de ELZ WE40.

Burgemeester Jan De Keyser Voorzitter covidteam – burgemeester van Oostkamp
Dr. Peter Hoffman Mspoc (Medisch expert)
Wilfried Vantyghem Teamleider covidteam – coördinator pool huisbezoekers
Sabine Vermeire Lokaal bestuur Zedelgem
Gabriël Acke / Cathérine Vandewalle Lokaal bestuur Jabbeke
Karolien Van de Walle Lokaal bestuur Beernem
Joyce Devos / Barbara Bourdeau / Sabine Van Hoecke Noodplanningsdienst politiezone RIHO
Francky Debusschere Cluster persoon met zorg- en ondersteuningsnood
Annemie Van Reybrouck Thuisverpleegkundige
Kurt Ryheul / Bruno Vandemoortel

Woonzorgcentra

Marieke Vanbelle Diensten maatschappelijk werk
Nancy Kimpe AZ Sint-Lucas
Matthias Donckerwolcke Apotheker
Bieke Uyttenhove Voorzitter zorgraad ELZ WE40
Veerle Vanthuyne VAPH
Mieke Puystjens Programmamanager vaccinatie

 

Op het covid-team wordt er stilgestaan bij de cijfers binnen onze eerstelijnszone en worden problemen of moeilijkheden aangekaart. Gezamenlijk wordt er gezocht naar een oplossing door expertise te bundelen.

Het covid-team adviseert lokale besturen, zorg- en welzijnsorganisaties (zoals bv WZC, VAPH-voorzieningen…) en bespreekt de noden tot sensibilisering en communicatie tav partners en inwoners van de eerstelijnszone.

Contact

Mieke Puystjens – programmamanager vaccinatie

mieke@we40.be

0471/607023

Wilfried Vantyghem - projectmedewerker, teamleider covid-19 team en coördinator van de pool huisbezoekers

wilfried@we40.be

0471/89.17.63

Tim Van Poucke - populatiemanager vaccinatie

tim@we40.be

0470/44.59.61

 

Bij afwezigheid of onbereikbaarheid van Mieke kunt u terecht bij Michelle Roels – coördinator van de eerstelijnszone WE40.

michelle@we40.be

0485/224477

 

Voor dringende covid-gerelateerde zaken tijdens het weekend, ’s avonds tot 20u of tijdens verlofperiodes van de coördinatoren, kunt u terecht bij het regionaal aanspreekpunt/permanentie.

0491/876891

Vaccinatie

De website www.laatjevaccineren.be/covid-19 verschaft uitgebreide en correcte informatie mbt de covid-vaccinatie. U kunt er allerhande informatie vinden met betrekking tot de volgorde van vaccineren, informatie over het covid-19 vaccin, het belang van covid-19 vaccinatie, … U vindt er een antwoord op veelgestelde vragen mbt covid-vaccinatie.

Ook is het mogelijk om het campagnemateriaal dat de Vlaamse overheid aangemaakt heeft, daar te bekijken, te downloaden en te verspreiden.

Relevante documenten en websites

Algemeen:

Testen:

Preventie:

Psychosociaal welzijn:

Kinderen en jongeren:

Ondersteuning voorzieningen: