Covid-opdracht ELZ

  • 1 september 2020

De Vlaamse Regering keurde op 26 juni 2020 een plan goed om heropflakkeringen van COVID-19 in te dijken. De zorgraden met hun netwerk en de lokale besturen krijgen hier een belangrijke rol toebedeeld. Het welslagen van de infectiebestrijding staat of valt immers door enerzijds een preventieve aanpak en anderzijds een doorgedreven contactopsporing en ondersteuning van getroffen voorzieningen en gemeenschappen.

Binnen de schoot van de zorgraad werd een COVID-19-team samengesteld met voldoende expertise om een gestructureerde dialoog en plan van aanpak te formuleren voor de verschillende vragen die een heropflakkering van COVID-19 ongetwijfeld met zich mee zal brengen. Zowel bestuurlijke, medische, psychosociale als preventieve vragen zullen een antwoord krijgen in dit team.

1. Beheersen van uitbraken

Beheersen van uitbrakenDe zorgraden werken samen met Zorg en Gezondheid en de lokale besturen om belangrijke clusters van COVID-19-uitbraken te controleren. Elk signaal dat op een mogelijke uitbraak wijst, wordt eerst geanalyseerd. De te nemen maatregelen zijn afhankelijk van de specifieke context waar de cluster zich situeert.

Via het COVID-19-team van de zorgraden hebben de lokale besturen toegang tot het netwerk van de beroepsorganisaties van zorgaanbieders in de eerstelijnszone en via het COVID-19-team beschikken de lokale besturen over medische expertise om al dan niet de juiste bestuurlijke maatregelen te nemen om de volksgezondheid te beschermen, met oog voor het psychosociaal welzijn.

2. Solidariseren van het aanbod

Vraag en aanbodDe zorgraden hebben een belangrijke rol in het afstemmen van het bestaande zorg- en welzijnsaanbod in de eerstelijnszone met de noden bij de eerstelijnsorganisaties en zorgaanbieders.

Deze opdracht is de verderzetting van de vraag- en aanbodcoördinatie die in de schakelzorgcentra werd uitgewerkt.

Deze opdracht is er in de eerste plaats op gericht om voorzieningen die zelf de weg niet vinden naar die initiatieven in contact te brengen met het bestaande aanbod dat lokaal aanwezig is. Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van het netwerk van de zorgraad en de bestaande expertise in de regio. Een belangrijk element binnen deze tweede opdracht is het psychosociale welzijn.

3. Sensibiliseren & informeren van de populatie en de zorgaanbieders

Sensibiliseren en informerenOm de contactopsporing succesvol uit te bouwen moeten burgers en zorgaanbieders continu geïnformeerd worden over de te nemen preventieve maatregelen zowel bij een heropflakkering als in het dagelijkse leven dit. De expertise van de LOGO’s zal hierbij worden ingeschakeld.

Naast algemene sensibilisering die zich richt op de hele samenleving willen we ook meer gericht werken naar kwetsbare doelgroepen.

 

Reinout Remmery is naast coördinator van de Eerstelijnszone ook teamleider van het Covid-19 team van de Eerstelijnszone Dender.  Heb je een vraag voor dit team of wil je iets doorgeven, bel dan naar 0473 63 30 29 of stuur een mail naar reinout.remmery@elzdender.be