Wie komt in aanmerking voor een COVID-vaccin in deze periode?

Wie komt niet in aanmerking?

Momenteel beveelt de Hoge Gezondheidsraad de toediening aan van één jaarlijkse booster (al dan niet aangepast aan de Omikron-variant) in de aanloop naar de winterpiek voor 50-plussers en risicopersonen. Dit biedt volgens de deskundigen voldoende bescherming om sterfgevallen en ziekenhuisoverbelasting te voorkomen. Gelet op dit advies is het niet de bedoeling dat er aan burgers een bijkomende booster wordt aangeboden voor de periode januari – augustus.

Concreet betekent dit het volgende: Als u een boostervaccinatie ontvangen hebt NA 12 september 2022, dan komt u in de periode januari – augustus 2023 NIET in aanmerking voor een nieuwe boostervaccinatie. U werd immers al gevaccineerd met een vaccin dat aangepast is aan de Omikron-variant.

Wie komt wel in aanmerking?

  • Iedereen die nog geen basisvaccinatie ontvangen heeft.
  • Iedereen die reeds een basisvaccinatie ontving en na 3 maanden recht heeft op een eerste boostervaccinatie.
  • Iedere burger die ouder is dan 18 jaar en die reeds een eerste boostervaccinatie ontving VOOR 12 september 2022 en na 3 maanden recht heeft op een boostervaccinatie met een vaccin dat aangepast is aan de Omikron-variant.

Waar kan u terecht voor een COVID-vaccin?

Daar waar de vaccinatiecentra op 31 december ophouden te bestaan, is het de bedoeling dat de vaccinaties vanaf 1 januari 2023 worden uitgevoerd via de reguliere vaccinatoren. Dit betreft huisartsen, thuisverpleegkundigen (in opdracht van een arts) en apothekers.

Vaccinatie bij je huisarts

Wanneer het vaccinatiecentrum de deuren gesloten heeft zullen huisartsen nog steeds vaccinaties tegen COVID-19 kunnen plaatsen. Zij zullen daarvoor samenwerken met de apothekers en hun vaccins daar kunnen afhalen zoals ze al eerder konden in de vaccinatiecentra. Neem contact met je huisarts indien je nog vragen hebt over je COVID-19 vaccinatie, of, indien je nog een vaccinatie wenst te ontvangen.

Vaccinatie bij de apotheker

De COVID-19 vaccinatie bij de apotheker zal enkel geplaatst worden na een afspraak. Je zal op www.apotheek.be kunnen terugvinden bij welke apotheek een vaccinatie mogelijk is

Vragen?

U kan zich steeds wenden tot de Helpdesk Covid: 078 78 78 50.