Op dinsdag 16 mei werd het traject, afgelegd door de werkgroep crisishulpverlening voor volwassenen in Halle-Vilvoorde toegelicht, alsook de verzamelde resultaten van de bevragingen.

Crisishulpverlening Halle-Vilvoorde

Dit cijfermateriaal overtuigde de aanwezige stakeholders dat er nood is aan een crisisnetwerk in Halle-Vilvoorde voor volwassenen. De voormiddag werd dan ook afgesloten met een warme oproep om het bestaande aanbod en de expertise te bundelen om een sterk netwerk op te richten.