Cultuursensitieve hulpverlening Leuven

De culturele diversiteit in Leuven neemt toe. In 2020 tellen we 169 nationaliteiten onder de bevolking.

18% van de inwoners heeft een niet-Belgische nationaliteit, 31,4% is van niet-Belgische afkomst (Leuven in cijfers, 2019). Van de in 2017 geboren kinderen heeft 41,1% een moeder die het Nederlands niet als moedertaal spreekt. Om een zorgaanbod te creëren dat voor iedereen toegankelijk en kwaliteitsvol is, wordt cultuursensitief werken belangrijk voor elke Leuvense hulpverlener.

De Eerstelijnszone Leuven wil zorgverstrekkers hierbij ondersteunen door middel van onderstaande acties: