Cursus rond stress

  • 8 november 2021

VOOR WIE IS DE CURSUS BEDOELD?

Deze cursus is bedoeld voor mensen die stress- of overspanningsklachten ervaren, preventief aan de slag willen om uitputting te voorkomen of een lastige periode meemaken en voelen dat dit een impact heeft op hun functioneren.

We werken met een groep van ongeveer 15-30 deelnemers. Deze psycho-educatieve cursus is geen groepstherapie, noch een vervanging voor de behandeling die men eventueel volgt bij de huisarts, psychiater of psycholoog. We houden de cursus bewust laagdrempelig. De deelnemers beslissen zelf wat ze in de les vertellen. Ze hoeven niet te praten als zij dat niet wensen, maar kunnen uiteraard wel steeds vragen stellen. We sporen de deelnemers wel zo veel mogelijk aan om actief met de inhoud aan de slag te gaan.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE:

  • Deze cursus wordt 4 maal per jaar georganiseerd op verschillende locaties in Antwerpen. Klik op agenda voor data en locaties.
  • Deze cursus staat open voor alle inwoners van de Stad Antwerpen.
  • Deze cursus is gratis.
  • Meer info en inschrijven kan via

 

WAT KOMT AAN BOD:

In de cursus leren de deelnemers hun stresssignalen herkennen en krijgen ze inzicht in hoe deze ontstaan en in stand gehouden worden. Op basis van wetenschappelijke inzichten reiken we praktische handvatten aan om stressklachten te verminderen en te voorkomen. Daarnaast gaan we op zoek naar effectieve manieren om met verschillende bronnen van stress om te gaan

De cursus omvat 4 lessen in groep. Elke les duurt 2 uur. Volgende thema's komen aan bod:

  • Wat is stress: stresssignalen, begrippen overspanning en burn-out, balans tussen energiegevers en energievreters, oorzaken en gevolgen van stress
  • Hoe voorkom ik stress: bewustwording van prioriteiten, recuperatie via ademhaling en actieve ontspanning, slaaphygiëne, omgaan met piekeren
  • Aan de slag met stressvolle gedachten: accepteren en uiten van emoties, afstand nemen van automatische negatieve gedachten en formuleren van helpende gedachten
  • Problemen aanpakken: problemen opdelen en actieplan opstellen, grenzen stellen, steun vragen, omgaan met moeilijke situaties (bijv. financiële of relationele moeilijkheden)

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van slides en werkbladen. Dit lesmateriaal krijgen de deelnemers mee naar huis. Aan het einde van elke les worden oefeningen meegegeven als "huiswerk". Op die manier moedigen we deelnemers graag aan om aan de slag te gaan met de aangereikte handvatten, zodat ze in het dagelijks leven effect ondervinden van de cursus.

Stress | PSYCHO-EDUCATIE

pdf bestandPsycho-Educatie_flyer_092021_voorkant.pdf (514 kB)

pdf bestandPsycho-Educatie_flyer_092021_achterkant.pdf (250 kB)