Het dagelijks bestuur is een groep personen die door het bestuursorgaan verkozen zijn.

Zij staan in voor de dagelijkse werking van de vzw.

Het dagelijks bestuur van vzw Eerstelijnszone Antwerpen Zuid zijn:

Ann Dingemans cluster PZON

penningmeester

Lode Draelants cluster welzijn

voorzitter

Katrien Monten cluster lokaal bestuur

secretaris

Sophie Van Frausum cluster gezondheid