Dagelijks bestuur ELZ Noord Antwerpen

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is een groep personen die door het bestuursorgaan verkozen zijn. Zij staan in voor de dagelijkse werking van de vzw.

Het dagelijks bestuur van vzw Eerstelijnszone Noord Antwerpen zijn:

Dominique Put

Dominique Put
Voorzitter / Dienst Maatschappelijk Werk (DMW) ziekenfondsen

Maaike Van Overloop

Maaike Van Overloop
Ondervoorzitter / Optionele partner: Senior-consulent Levuur & beleidsexpert domein Zorg en Welzijn & Federaal niveau

Joeri De Munck

Joeri De Munck
Penningmeester / ZNA Jan Palfijn: manager patiëntenbegeleider

Daan Sanders

Daan Sanders
Secretaris / Administratie - Dienst Gezondheid Stad Antwerpen

Rudy Cornelis

Rudy Cornlis
vzw Steunpunt Mantelzorg

An Bernaerts

An Bernaerts
Thuisverpleegkundige

Contactgegevens