Dagelijks bestuur ELZ Noorderkempen

Het dagelijks bestuur is een groep personen die door het bestuursorgaan verkozen zijn. Zij staan in voor de dagelijkse werking van de vzw. De leden van het dagelijks bestuur van vzw Eerstelijnszone Noorderkempen zijn:

Cindy De Roeve

Veranderteam Noorderkempen CDR
Voorzitter

Guy Henkens

Guy Henkens

Greet Buysen

Veranderteam Noorderkempen GB
Ondervoorzitter

Daniel Dufond

Dieter Berebrouckx

Dieter ELZ Noorderkempen
Penningmeester

Joost Baert

Ondersteunend team

Hanne Aernouts Stafmedewerker ELZ Noorderkempen
Jelke De Bruyn Stafmedewerker ELZ Noorderkempen