Dagelijks bestuur ELZA Centrum

Het dagelijks bestuur staat in voor de dagdagelijkse werking van de VZW. De personen in het dagelijks bestuur worden verkozen door het bestuursorgaan. 

Het dagelijks bestuur van vzw Eerstelijnszone Antwerpen Centrum bestaat uit:

Geert Van de Voorde

DB ELZA Geert
Voorzitter / cluster gezondheidszorg

Christophe Geldof

christophe
Ondervoorzitter / cluster gezondheidszorg

Monique Gauquie

DB ELZA Monique
Penningmeester / cluster welzijn

Daan Sanders

DB ELZA Daan
Secretaris / cluster lokaal bestuur

Mario Barremaecker

DB ELZA Mario
Bijkomend lid / cluster optionele partners

Koen Kuylen

DB ELZA Koen
Bijkomend lid / cluster PZON