Dagelijks bestuur ELZA Oost

Het dagelijks bestuur is een groep personen die door het bestuursorgaan verkozen zijn. Zij staan in voor de dagelijkse werking van de vzw.

Het dagelijks bestuur van vzw Eerstelijnszone Antwerpen Oost zijn:

Ann Baele

Ann Baele
Voorzitter / Cluster Gezondheidzorg

Monique Gauquie

Personeelsverantwoordelijke
Personeel verantwoordelijke / Cluster Welzijn

Katrien Monten

secretaris Katrien Monten
Secretaris / cluster lokale besturen

Kristof Bryssinck

Kristof Bryssinck
Penningmeester / Cluster optionele Partners