Dagelijks bestuur ELZA Zuid

Het dagelijks bestuur is een groep personen die door het bestuursorgaan verkozen zijn. Zij staan in voor de dagelijkse werking van de vzw.

Het dagelijks bestuur van vzw Eerstelijnszone Antwerpen Zuid zijn:

Lode Draelants

Voorzitter / cluster welzijn

Sophie Van Frausum

Cluster gezondheid

Ann Dingemans

Penningmeester / cluster PZON

Katrien Monten

Secretaris / cluster lokale bestuur