Dataverzameling, -monitoring en -ontsluiting

Een belangrijke randvoorwaarde om heropflakkeringen van COVID-19 in te dijken is het verzamelen, monitoren en waar gewenst/noodzakelijk ontsluiten van relevante data.

Vanuit het COVID-19 team Scheldekracht worden signalen vanuit de verschillende databronnen geraadpleegd en in hun context geïnterpreteerd. De medische experts van het team voorzien in medische expertise voor het samenleggen en de interpretatie van de informatie van alle beschikbare en relevante COVID-19-gegevens. Zo volgt het COVID-team onder meer dagelijks de evolutie van het aantal besmettingen binnen de gemeenten van de eerstelijnszone op (Zorgatlas), alsook het dashboard voor voorzieningen (dashboard Kwadrant Zorgatlas). De medische experts volgen ook dagelijks de e-forms van huisartsen op i.h.k.v. de lokale contact- en bronopsporing. 

Via de Facebookpagina van ELZ Scheldekracht wordt wekelijks een update gegeven van het aantal COVID-19 besmettingen en eventuele alerts in de regio.