Van kinesitherapeut tot vroedvrouw, van verpleegkundige en huisarts tot ergotherapeut en apotheker, heel wat gezondheidszorgberoepen zakten donderdagavond af naar het Diocesaan Centrum van Groenhove in Torhout. Daar organiseerde de eerstelijnszone Houtland en Polder vzw hun eerste symposium Valpreventie. De eerstelijnzone, een organisatienetwerk voor zorg- en welzijn, personen met een zorgnood én lokale besturen, is inmiddels sinds 2020 actief. Na de 2 jaar durende corona-epidemie en het beheer van de vaccinatiecentra in Gistel en Torhout, is het tijd voor verbinding en kennisdeling.

Het symposium trok de aandacht van 194 personen en kon dan ook in het minst op een enthousiast publiek rekenen. Vanuit verschillende invalshoeken werd ‘vallen’ onder de loep genomen. Meten is weten, maar er was ook aandacht voor de noden en bezorgdheden van de persoon met een valrisico. Ook mantelzorgers mogen in het hele discours niet ontbreken, wat door de verschillende experten werd beaamd. Ook zij spelen een cruciale rol in de opvolging van de afspraken en de gemaakte woningaanpassingen.

Tal van gevallen?

Het belang van preventief werken bij vallen is al meermaals bewezen. Ongeveer één op de drie thuiswonende 65-plussers valt eenmaal per jaar en dit cijfer stijgt met de leeftijd. Voor diegenen die in een woonzorgcentrum verblijven, schat men dat het valrisico driemaal hoger ligt in vergelijking met de thuiswonenden. Valpreventie is ook in de ziekenhuizen een must, want ook daar vallen vooral de ouderen frequent. Ongeveer één op vier van de patiënten opgenomen op geriatrie valt minstens éénmaal tijdens hun hospitalisatie.

Dank aan onze partners

Dit event werd mede mogelijk gemaakt door eventpartners Logo Brugge-Oostende, Wit-Gele Kruis, ZorgConnect, I-Mens, Zorgpunt, Altrio en Mederi en staat in teken van de week van de Valpreventie, die doorgaat van 24 tot en met 30 april 2023. Meer informatie? Ga naar www.valpreventie.be.

Sprekers Symposium Valpreventie 9/03
v.l.n.r.: Jan Tessier (kinesitherapeut), Dr. Ilse Casteleyn (geriater AZ Delta), Carlos Depuydt (diëtist), Peter Pollet (kinesitherapeut), Kaat Depreitere (verpleegkundige), Jolien Spinnewyn (ergotherapeut), Annemie Rogiers (ergotherapeut) en Inge Huysentruyt (apotheker).