De persoon centraal

Doelgerichte zorg

De eerstelijnszone staat voor doelgerichte zorg: zorg waarin de persoon en niet de ziekte of beperking centraal staat. 

Gezondheidsvaardigheden

Eén van de uitdagingen binnen de Gentse Eerstelijnszone is het versterken van gezondheidsvaardigheden van alle Gentenaars.

Een goede kwaliteit van leven voor en door elke burger: die start met jouw inzet op preventieve actie.

Gezondheidsgidsen

Gezondheidsgidsen zijn vrijwilligers die de brug leggen tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg. 

In de eerstelijnszone voert de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood of zijn mantelzorger de regie over de organisatie van zijn zorg. Patiënten- en mantelzorgverenigingen bieden ondersteuning.

Als lid van de eerstelijnszone werk je mee aan buurtgerichte zorg. Dat is een actieve samenwerking tussen professionele, vrijwillige en informele zorg in de buurt.