De persoon met een zorgvraag centraal in Westhoek

De eerstelijnszone staat voor doelgerichte zorg: zorg waarin de persoon en niet de ziekte of beperking centraal staat. Professionals in een eerstelijnszone werken samen met de persoon met een zorgvraag aan de weg naar de meest optimale en best mogelijke levenskwaliteit.

Het project EersteLijnsPsychologische Zorg Kwadraat (ELP) heeft een bekendmakingsfilmpje gemaakt om het huidige aanbod (gesprekken bij een eerstelijnspsycholoog aan verlaagd tarief) onder de aandacht te brengen voor doelgroep: kinderen en jongeren- volwassenen- ouderen.

Als lid van de eerstelijnszone werk je mee aan buurtgerichte zorg. Dat is een actieve samenwerking tussen professionele, vrijwillige en informele zorg in de buurt. 

In de eerstelijnszone voert de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood of zijn mantelzorger de regie over de organisatie van zijn zorg. Patiënten- en mantelzorgverenigingen bieden ondersteuning.

Een goede kwaliteit van leven voor en door elke burger: die start met jouw inzet op preventieve actie.