De samenstelling van de Zorgraad ELZ Kemp en Duin

De zorgraad van ELZ Kemp en Duin is als volgt samengesteld:

  • Cluster lokale besturen:

Nele Steegmans (As)
Katja Verheyen (Bree)
Ria Grondelaers (Genk)
Kurt Plessers (Oudsbergen)
Rozette Reyskens (Zutendaal)
Valérie Moonen (Welzijnsregio)

  • Cluster Welzijn

Johan Neijens (CAW)
Anne-Cathérine Poelmans (DMW mutualiteiten)
Janna Lange (DGAT)
Liesbet Gabriels (LDC)
Jos Aben (WZC)

  • Cluster Zorg:

Kaat Ieven (huisarts)
Jos Hoffbauer (tandarts)
Ilse Maes (ergotherapeut)
Katelijne Michielsen (psycholoog)
Ben Janssen (apotheker)

  • Cluster PZON/Mantelzorger:

Lien Smets (ZOPP)
Guido Brouwers (Okra vzw)
Paul Vanlimbergen (MS-Liga)

  • Optionele partner

Kurt Surmont (ZOL)

Met als voorzitter: Kaat Ieven