Eerstelijnszone Gent stelt met de werkgroep Signalen Gent de Signalenbundel 2023 voor. Ontdek de 78 signalen, 18 thema’s en een veelheid aan risicogroepen. En werk mee aan structurele oplossingen.

Voor de 8e keer bundelden Gentse praktijkwerkers structurele problemen die sectoroverschrijdende oplossingen vragen, om er samen met beleidsactoren aan te kunnen werken. De sociale grondrechten vormen het uitgangspunt van het Gentse lokaal sociaal beleid. Met het signalenbeleid capteren we structurele problemen die de toegang tot grondrechten belemmeren. We zorgen mee voor het volwaardig participeren van mensen aan de diverse domeinen van het maatschappelijk leven.

De Signalenbundel 2023 is een open uitnodiging tot dialoog en een instrument tot samenwerking aan oplossingen die het verschil maken voor de Gentse burgers. Laten we samen inzetten op verbinding met elke Gentenaar o.b.v. signalen die uit het werkveld werden opgepikt.

Je kan de signalenbundel hier terugvinden. De signalenprocedure, de signalen 2023, een stand van zaken van de opvolging ervan en de mogelijkheid om zélf een nieuw signaal te geven vind je op https://www.beleidssignalen.be/welkom