De Sociale Kaart

De Sociale Kaart

De sociale kaart is een instrument dat snel en efficiënt een antwoord biedt op de zorgvraag van een burger/cliënt:

  • Welke organisaties voldoen aan de zorgvraag?
  • Wat zijn de specificaties van die organisaties?
  • Welke organisaties voldoen op basis van die specificaties het best aan de behoeften van de burger/cliënt en situeren zich het dichtst bij zijn woonplaats?

Objectief en betrouwbaar

De sociale kaart is in het beheer van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) van de Vlaamse overheid. Een team van regionale beheerders onderhoudt de gegevens in nauwe samenwerking met de opgenomen organisaties en zorgverstrekkers.

Zoek je je weg in het zorg- en welzijnsaanbod in ELZ Leuven Noord? Wil je weten waar je cliënt/patiënt terecht kan? Kijk dan op de sociale kaart.

Sta je zelf nog niet op de sociale kaart?

Ben je zelf nog niet opgenomen in de databank of ontbreken andere organisaties/zorgverstrekkers volgens jou? Laat van je horen. Mail naar desocialekaart@vlaanderen.be of bekijk hier de filmpjes hoe je jezelf kan registreren.

Zie je het bos door de bomen niet meer? Raadpleeg onderstaande samenvatting over de sociale kaart.