Samen met alle eerstelijnsprofessionals in Gent streeft Eerstelijnszone Gent vzw naar een toegankelijk zorg- en welzijnsaanbod voor alle Gentenaars. De Sociale Kaart speelt daarin een grote rol. Dat is een officiële website van de Vlaamse Overheid en het belangrijkste doorverwijsinstrument van het land (jaarlijks ca. 1,7 miljoen bezoeken). De sociale kaart wordt vooral gebruikt door hulpverleners en doorverwijzers, maar ook steeds meer burgers vinden er hun weg. Meer informatie over het decreet sociale kaart leest u hier.

Eerstelijnszone Gent vzw ondersteunt de Vlaamse Overheid in het streven naar een volledig en up to date overzicht van alle eerstelijnsprofessionals werkzaam in Gent, zodat hulpverleners en burgers op één centrale plek terechtkunnen om de juiste zorg te vinden.

Dankzij de sociale kaart:

  • Hebben burgers een overzicht van zorg- en welzijnsaanbod in hun buurt.
  • Vinden zorg- en hulpverleners de juiste lokale partners om patiënten/cliënten naar door te verwijzen, en om interprofessionele samenwerkingen aan te gaan.
  • Kunnen hulpverleners en burgers vlot zien waarvoor zij wel of niet bij u terecht kunnen.
  • Kan Eerstelijnszone Gent u beter bereiken in functie van lokale afstemming en in tijden van crisis.

Sta je nog niet vermeld op de sociale kaart? Of wil je je gegevens aanpassen? Op deze pagina vind je alle nodige info.

Om jouw fiche extra bruikbaar te maken voor burgers en hulpverleners, is het cruciaal dat de fiche lokaal relevante informatie bevat over bijvoorbeeld: taal- en tolkenaanbod, betalingswijze, patiëntenstop, huisbezoeken, wijken waarin je actief bent enz.

Heb je nog vragen of heb je nood aan ondersteuning? Stuur een mailtje naar info@socialekaartvangent.be