De sociale kaart is een databank waarin je het zorg- en welzijnsaanbod in Vlaanderen en Brussel kan raadplegen op één plek. Het is een gemakkelijk instrument voor zowel de burger als voor de hulpverlener en lokale besturen.

Je kan als burger naast het vinden van bijvoorbeeld een kinesistenpraktijk, ook gerichte informatie verkrijgen over de werking ervan, de openingsuren of eventuele terugbetaling van de ziekenfonds.

Als hulpverlener kan je zo gericht doorverwijzen en contacten leggen met andere eerstelijnsprofessionals. Deze databank is ook voor lokale besturen handig om te kijken welke eerstelijnsprofessionals actief zijn binnen hun grondgebied.

Ben je als organisatie, zorgverlener of welzijnswerker vermeld op de sociale kaart? Kijk je gegevens na, vul aan of wijzig waar nodig. Alle info vind je op:

Hoe ga je als zorgverlener aan de slag