De vaccinatiecentra in Wetteren en Wachtebeke gaan ook van start met QVAX

 • 21 april 2021

Vanaf donderdag (22/04) starten ook de vaccinatiecentra van Wetteren en Wachtebeke met QVAX, een centraal systeem waarmee je online kan registreren op een reservelijst voor vaccinatie.

 

 

Waarom nu (pas)?

Wij kozen ervoor om de opstart van QVAX in onze eerstelijnszone even uit te stellen, omwille van twee redenen:

 • Het systeem werd uitgetest in andere vaccinatiecentra. Die resultaten hebben wij afgewacht.
 • Wij hadden een goed werkende procedure met reservelijsten die de volgorde bepaald door de Vlaamse Overheid maximaal volgde.Wij wilden die eerst zo veel mogelijk verwerken. Mensen die daarop aangemeld stonden, wilden we niet aan de kant schuiven. 

We hebben ondertussen voldoende informatie over QVAX om te weten welke voordelen het ons kan bieden en welke beperkingen het nog heeft. We zullen geleidelijk aan starten met het gebruik van het systeem en continu evalueren en bijsturen waar nodig.

Wil je meer weten over QVAX en hoe je ervoor aanmeldt? Dat lees je onderaan dit artikel. 

Meerwaarde binnen lokale vaccinatiestrategie

Onze eerstelijnszone maakt er sinds de start van de campagne een punt van om zo veel mogelijk de volgorde van de Vlaamse overheid te volgen. Daarom gaan we nu ook van start met QVAX. Dit systeem kan gebruikt worden als er last-minute annuleringen zijn of als mensen niet komen opdagen voor hun vaccinatie. QVAX selecteert ook automatisch mensen die op dat moment behoren tot de prioritaire doelgroep voor vaccinatie (o.b.v. leeftijd, chronische aandoeningen, …) en die aangegeven hebben dat ze zich snel naar het vaccinatiecentrum kunnen begeven.

Opgelet: Het is niet zo dat wie als eerste ingeschreven is op de reservelijst via QVAX dan ook als eerste uitgenodigd zal worden. De prioritaire doelgroepen voor vaccinatie worden ook binnen de reservelijst gerespecteerd.

QVAX t.o.v. lokale reservelijsten

Tot op heden werkten wij binnen onze eerstelijnszone met reservelijsten voor:

 • medewerkers van het vaccinatiecentrum
 • 65-plussers
 • personen met ernstige chronische aandoeningen
 • actieve medewerkers van politie- en brandweerdiensten

QVAX heeft wel nog een aantal beperkingen. Ook zijn bepaalde soorten vaccins echt maar heel kort houdbaar. Daarom is het voor ons nodig om de dag zelf nog heel snel mensen te kunnen oproepen. Daarom zullen wij in beperkte mate onze huidige reservelijsten behouden als extra opties.

Vanaf nu werken wij binnen onze eerstelijnszone met extra reservelijsten voor:

 • personen met ernstige chronische aandoeningen
 • actieve medewerkers van politie- en brandweerdiensten

Opgelet: Het is niet mogelijk je aan te melden voor deze extra reservelijsten! Wij maken de lijsten samen met de verantwoordelijken op.

De lokale reservelijst van 65-plussers zal binnenkort niet meer worden gebruikt, aangezien deze geen meerwaarde biedt t.o.v. QVAX en bijna alle 65-plussers ondertussen uitgenodigd zijn of binnenkort uitgenodigd worden. Deze lijst wordt dan geschrapt.

Hoe werkt QVAX?

1. Wil je op de reservelijst van jouw vaccinatiecentrum komen? Registreer je online via QVax.be.

Iedereen kan zich inschrijven die:

 • ouder is dan 18 jaar
 • nog geen uitnodiging kreeg voor vaccinatie

Je vult een aantal gegevens in: naam, rijksregisternummer, e-mail en telefoonnummer. Je zal worden uitgenodigd op basis van de gegevens die je opgeeft. Vul je dus e-mail en GSM-nummer in, dan ontvang je langs beide wegen een oproep. Vul je maar éénvan beiden in, dan krijg je enkel langs die weg je oproep. .

2. Je duidt aan op welke momenten je de komende week of weken beschikbaar bent om snel naar het vaccinatiecentrum te gaan.

Je engageert je dat je die kalender up-to-date houdt en daadwerkelijk beschikbaar bent op die momenten. De kalender vraagt je beschikbaarheid op in bepaalde tijdsblokken.

Opgelet: De uurblokken die getoond worden zijn niet de effectieve openingsuren van onze vaccinatiecentra. Deze blokken zijn gelijk voor heel Vlaanderen en volgen niet de planning van de lokale vaccinatiecentra. .  Voor de centra is het wel een hulp: wanneer wij een planning opmaken, zijn er meteen al een heel aantal kandidaten beschikbaar op de reservelijst. 

3. Word je opgeroepen van de reservelijst? Bevestig snel en ga naar het vaccinatiecentrum.

Je ontvangt een uitnodiging per sms en/of e-mail.

Dan heb je een beperkte tijd om te bevestigen dat je snel naar het vaccinatiecentrum zal komen. Hoeveel tijd je krijgt, staat in de oproep. Als je niet op tijd reageert, heb je je kans gemist en wordt de volgende persoon op de reservelijst opgeroepen.

Zodra je bevestigt, kom je in een reservatiesysteem terecht. Daar maak je de afspraak wanneer je precies naar het vaccinatiecentrum moet gaan. Je boekt dan ook meteen de afspraak voor de tweede dosis wanneer er één nodig is. Pas als beide vaccinatiemomenten bevestigd zijn, is je registratie voltooid en kan je naar het vaccinatiecentrum komen.

Als je niet of te laat reageert op een oproep, vervalt ook je inschrijving op de reservelijst en moet je je opnieuw inschrijven. Dit wil zeggen dat je ook opnieuw je beschikbaarheden zal moeten registreren.

Opgelet! 

Soms vertrekken mensen meteen na het zien van deze  oproep naar het vaccinatiecentrum. Dit is NIET de bedoeling. Zonder registratie en bevestiging langs bovenstaande weg kunnen wij jou niet helpen in het vaccinatiecentrum. Doe dit dus eerst en kijk goed op welk moment wij jou precies verwachten.

Heb je jouw uitnodigingsbrief reeds ontvangen, dan heeft het geen zin meer om je nog te registreren op QVAX. Dit platform ziet dat je aleen vaccinatiecode hebt en uitgenodigd bent en zal jou niet opnieuw oproepen voor een snellere vaccinatie.

QVax is NIET de weg om een welbepaald vaccin te krijgen. Wanneer je een sms of e-mail krijgt, zal je niet zien voor welk vaccin dit is. Eens je bent opgeroepen heeft het geen zin om te weigeren omdat je dit vaccin niet wenst. Ook een volgende keer zal je immers voor dit vaccin worden uitgenodigd. Alle vaccins hebben na vele wetenschappelijke onderzoeken hun werkzaamheid, efficiëntie en veiligheid bewezen. Laat je niet aan het twijfelen brengen door een heel beperkt aantal berichten in de media … onze vaccinatiecampagne verloopt in de meest veilige omstandigheden die er kunnen zijn, over welk vaccin het ook gaat.

Op zoek naar meer informatie?

Bekijk de uitgebreide handleiding en/of de pagina met veelgestelde vragen over QVAX.

Bekijk hier meer over de interne reservelijsten waarvan hierboven sprake.