De verschillende rollen van de aanwezigen

De persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag of zijn (wettelijke) vertegenwoordiger

We gaan er van uit dat de persoon aanwezig is, ofwel zelf ofwel via een (wettelijke) vertegenwoordiger (behalve wanneer de persoon zelf aangeeft niet aanwezig te willen zijn op wanneer de zorgaanbieders aangeven dat het niet mogelijk of wenselijk is dat de persoon zelf deelneemt). Het is belangrijk dat de persoon op de hoogte is van het doel van het overleg en van het feit dat er een zorgplan zal opgesteld worden. De persoon geeft voorafgaandelijk aan het overleg altijd de toestemming tot verwerking van alle persoonsgegevens en met de samenstelling van het overleg.  De persoon met een zorg- en ondersteuningsnood wordt gestimuleerd en ondersteund om het zelfmanagement op te nemen in zijn zorgproces en de opvolging van zijn zorgplan.

Mantelzorger

Indien er mantelzorgers zijn, worden die uitgenodigd voor het overleg. Bij voorkeur zijn de mantelzorgers ook aanwezig op het overleg.

De overlegorganisator

De overlegorganisator is de neutrale partij aan tafel, hij roept het overleg samen, zorgt voor de praktische organisatie en zit het overleg ook voor. De overlegorganisator wordt niet gezien als ‘deelnemer’ aan het overleg. Het is een aparte rol. De overlegorganisator zorgt ook voor de nodige logistieke ondersteuning. Hij heeft verschillende taken zowel voor, tijdens als na het overleg. 

De professionele zorgaanbieders

De professionele zorgaanbieders zijn de deelnemers aan het overleg. 

De zorgbemiddelaar

Bij voorkeur is de persoon met een zorg- of ondersteuningsvraag zijn eigen zorgbemiddelaar maar indien hij dit liever niet zelf wil of kan opnemen kan één van de deelnemers van het overleg als zorgbemiddelaar aangeduid worden. 

Deze rol kan ook door een mantelzorger opgenomen worden op vraag van de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag of zijn (wettelijke) vertegenwoordiger. 

Het is geen verplichting een zorgbemiddelaar aan te duiden. Het wordt echter wel sterk aanbevolen, voor een goede en kwaliteitsvolle opvolging van het zorgplan. Hij is namelijk de vertrouwenspersoon en het centrale aanspreekfiguur en staat in voor enkele concrete inhoudelijke en administratieve taken.