De Zorgraad als organisatienetwerk

De 21ste eeuw is de eeuw van de samenwerking. Het gaat over het samen aanpakken van complexe maatschappelijke vragen. We denken aan het klimaatvraagstuk, het woonvraagstuk, het armoedevraagstuk… maar ook het zorgvraagstuk. Samenwerking dus. Maar hoe zet je nu samenwerkingen en in het bijzonder organisatienetwerken op? Hoe ga je op zoek naar de juiste partners? Welke rollen heb je nodig? Wat doe jij als netwerkmanager- of -coördinator? Hoe mix je verschillende verwachtingen en verwachtingen van de gebruikers in het bijzonder? Maar bovenal… hoe zorg je als zorgraad voor resultaat op het terrein?

Om de Zorgraden hierin te ondersteunen slaat VIVEL de handen in elkaar met de VVSG en Over De Muur. Tijdens dit ondersteuningstraject zullen ze zich in verschillende intensiteit naar zowel medewerkers als bestuurders richten. Er worden zowel gemeenschappelijke als afzonderlijke sessies georganiseerd. Een eerste startvergadering gaat door op 26 september om 10:00 in het GC De Rinck (Dapperheidsplein 7, 1070 Brussel).

Na deze vergadering worden er drie provinciale sessies voor medewerkers van de Zorgraden georganiseerd. Ze voorzien ook een provinciale sessie voor de bestuurders van de Zorgraden.

Heb je interesse om deel te nemen? Schrijf je dan in via deze link:
Startmoment ondersteuningstraject "de zorgraad als organisatienetwerk" - VIVEL