Decreet over de hervorming goedgekeurd

  • 4 februari 2019

De Vlaamse Regering heeft afgelopen vrijdag het ontwerpdecreet over de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders definitief goedgekeurd. Dat decreet vormt de basis waarop verdere regelgeving voor het hervormingsprogramma gebouwd kan worden. Het zet de lijnen uit voor alle grote projecten om de eerste lijn te hervormen, zoals de installatie van Zorgraden in eerstelijnszones met daarboven regionale zorgzones en een Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn en de tools voor een patiëntcentrale benadering van de zorg zoals zorgcoördinatie en casemanagement. 

Nu de Vlaamse Regering zijn goedkeuring heeft gegeven, kan het decreet worden voorgelegd aan het Vlaams Parlement. Dat is de laatste stap in het juridische parcours. De voorbereidende documenten over dit decreet vindt u op de website van de Vlaamse overheid