Definitief sociaal akkoord voor zorg- en welzijnssector positief onthaald

  • 6 april 2021

Nieuw sociaal akkoord (VIA 6) voor de zorgsector

Vorig jaar was al duidelijk dat het akkoord grote investeringen in de zorgsector beloofde. Afgelopen week bereikten de sociale partners een definitief akkoord. 

Klik hier om de belangrijkste bepalingen te ontdekken.